Fietspad tussen Kessenich en Thorn wordt verhard

KESSENICH | THORN – Van Kessenich naar Thorn fietsen kan binnenkort via een betere fietsweg. Het onverhard pad door de Kleizone krijgt namelijk een halfverharding. 

Het goede nieuws voor de gemeente Kinrooi is dat ze deze werken niet zelf moeten bekostigen. Burgemeester Jo Brouns: Wie van Kessenich naar Thorn wil fietsen, heeft twee opties. De verharde Thornerweg volgen – samen met het autoverkeer – of een onverhard fietspad nemen door de Kleizone. In functie van een fijne fietsbeleving had Studio LST al een verbetering van dit fietspad voorzien in de oorspronkelijke plannen van de herinrichting van het grindgebied (2016). Dat meerwerk werd toen niet aangenomen omdat het Grindfonds nog onvoldoende zicht had op de werkelijke kosten van andere uitrustingswerken in het gebied zoals bijvoorbeeld de aanleg van een boeienlijn.

Peter Nies, wethouder van burgerparticipatie: Een aandachtige inwoner was de oorspronkelijke plannen blijkbaar nog niet vergeten toen we in 2019 het burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be lanceerden. Want ook daar kwam het idee terug naar boven. Inmiddels hadden we reeds bij het Grindfonds nagevraagd of de verbetering van dit fietspad nog tot de mogelijkheden behoorde. Inmiddels hebben ze de goedkeuring van de minister op zak.

Goijens Wegenbouw NV is aangesteld als aannemer en heeft 20 werkdagen voor de uitvoering. In functie van de weersomstandigheden zou hij eind april / begin mei met de werken starten. Hoe sneller deze mooie grensoverschrijdende fietsverbinding klaar is, hoe beter… Vanaf het betonnen brugje tot de grens met Thorn krijgt het fietspad een halfverharding

Wim Rutten, schepen van financiën: Het Grindfonds beschikte indertijd over ruim 15 miljoen euro voor diverse uitrustingswerken voor de nabestemming van het grindwinningsgebied. Ook het resterend saldo wordt er nu dus nog voor aangewend. De kosten voor de realisatie van dit fietspad zijn geraamd op 50.000 euro. Ze zullen zoals reeds gezegd betaald worden door het Grindfonds, wat een gunstige zaak is voor de gemeentelijke financiën.

Vorig artikelCrimineel misbruik via legale structuren voorkomen door meer informatiedeling overheden
Volgend artikelExtra bomen in Weert