Nieuwe plannen voor citymarketing in Weert

foto: Denis Kohlen

WEERT – Weert Paardenstad. Weert Groenste regio. Met ons in Weert. Weert Van Horne stad. Weert 600jaarStad… Zomaar een kleine greep uit een groot aantal titels die de afgelopen jaren werden gebruikt om Weert op de kaart te zetten. Dat leverde positieve aandacht op, maar het liet ook een versnipperd beeld achter en zorgt voor onduidelijkheid waarvoor je specifiek in Weert moet zijn. Wethouder Tessa Geelen: “Door samen in te zetten op goede citymarketing moet daar verandering in komen”.

Het college van B&W heeft, in samenwerking met betrokken partijen, een plan gemaakt wat wordt voorgesteld aan de gemeenteraad. Dit plan bestaat uit een nieuwe citymarketingstrategie en een organisatie die Weert professioneel op de kaart moet zetten.

Nieuwe citymarketingstrategie zorgt voor eenduidig verhaal
Wethouder Tessa Geelen is blij met het resultaat: “Weert heeft op allerlei vlakken veel te bieden voor bewoners, bezoekers en bedrijven; zowel in onze binnenstad, als in de wijken, vijf kerkdorpen en het buitengebied. Met een nieuwe aanpak rondom Citymarketing maken we onze sterke punten zichtbaar. We zetten in op één duidelijk verhaal naar buiten zodat meer mensen kiezen voor Weert, nu en in de toekomst.”

Gemeente met ambitie
De Strategische visie Werken aan Weert 2030 beschrijft waar Weert vandaan komt, voor staat en waar Weert in de toekomst voor gaat: Weert als een verrassende, fijne woonstad in het groen. Waar veel te ontdekken valt en mensen hartelijk zijn voor elkaar en voor gasten, oog hebben voor kwaliteit en aandacht voor verhalen. Met enthousiaste inwoners die samen geweldige initiatieven bedenken en uitvoeren.

Deze visie legt het fundament voor toekomstig beleid en toekomstige keuzes op bijna alle beleidsterreinen. Citymarketing vertaalt die stip op de horizon in een gezamenlijke marketingstrategie, door kansrijke verbindingen te zoeken met partners en partijen in de gemeente en daarbuiten.

Nieuwe organisatie
Het voorstel is om een nieuwe, onafhankelijke citymarketingorganisatie op te richten. Deze organisatie gaat de nieuwe strategie uitvoeren, het ‘merk Weert’ bewaken en partijen die Weert willen promoten ondersteunen. Citymarketing vergt geduld, resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar. De uitdaging is om jarenlang te communiceren vanuit één heldere positionering.

Het jaar 2021 wordt gebruikt om de nieuwe organisatie te vormen. Ook wordt in overleg met (toeristische) ondernemers al het een en ander zichtbaar van het nieuwe merk. Bestaande organisaties Centrummanagement Weert en VVV backoffice, die nu een deel van de promotie voor Weert verzorgen, gaan op in de nieuwe organisatie die in 2022 officieel moet starten.

De gemeenteraad van Weert bespreekt het voorstel in de raadsvergadering van 14 april.

 

Vorig artikelRaymond Vlecken nieuwe burgemeester van Weert
Volgend artikelColinda Vergouwen nieuwe directeur-bestuurder Munttheater