Kraanvogels gesignaleerd in Weert

Kraanvogels | Foto: Jos Hebben

WEERT –  Een fraai plaatje van kraanvogels in een weiland langs de Tungelroysebeek in Altweerterheide. De Kraanvogel is in Nederland een doortrekker. In 2001 werd voor het eerst weer in ons land gebroed. De vogel broedt in hoogveenmoerassen. In 2018 waren er voor het eerst twee broedgevallen van kraanvogels in de Groote Peel en de Mariapeel.

De voorjaarstrek heeft zijn piek rond eind februari, begin maart. Kraanvogels zijn actieve vogels die zeer opvallen door hun balts en dans. Ze roepen dan luidruchtig naar elkaar. Vooral in het voorjaar, wanneer de volwassen vogels broeddriftig zijn, is de dans bijzonder: man en vrouw draaien met uitgestrekte vleugels om elkaar heen en springen soms enkele meters hoog.

Een kraanvogelpaar maakt een nest in een graspol in een moeilijk begaanbaar moeras. Meestal is er slechts één jong. De kraanvogel is een nestvlieder. Het jong verlaat al snel het nest, lang voor het kan vliegen, om roofdieren zo weinig mogelijk kans te geven. De ouders verblijven met het jong in de beschutting van opgaande begroeiing en voederen het bij tot het in staat is te vliegen en zelf eten te vinden.

Vorig artikelOngekende harde krimp in horeca door corona
Volgend artikelWerelds maar toch Weerts: Limoncello van de zusters Birgittinessen