Werkzaamheden centrum Nederweert verlopen voortvarend

Het oude parkeerterrein is inmiddels verdwenen. Nu vinden er sloopwerkzaamheden plaats bij het achterliggende pand Wijen. Foto via gemeente Nederweert.

NEDERWEERT – Momenteel wordt er druk gewerkt om het bouwterrein geschikt te maken voor de bouw van het nieuwe pand aan de Burg. Hobusstraat in Nederweert. Er is de afgelopen weken al veel gebeurd.

Dat schrijft de gemeente Nederweert op haar website. Nadat eind vorig jaar de tijdelijke parkeerplaatsen zijn aangelegd op het Raadhuisplein, startte Mansvelt-Infra op maandag 4 januari met het opschonen van het oude parkeerterrein.

Opschonen
De gehele verharding en de puinfundering zijn daarbij verwijderd. Ook de bomen en het meubilair zijn verdwenen. De weg aan de achterzijde van de Rabobank is verwijderd en tijdelijk teruggelegd op de nieuwe locatie. Deze bestrating zal vervangen worden door gebakken klinkers, zodra het gebouw klaar is. Voor de huisartsenpraktiijk is de fundering onder de p-plaatsen gesaneerd. Hier zat asbest in. De nutsbedrijven en KPN hebben hun leidingen verlegd en zijn nu de vervallen leidingen aan het verwijderen. De verwachting is dat ze op vrijdag 19 februari klaar zijn.

Sloop pand Wijen begonnen
Inmiddels is de sloper begonnen met het slopen van een gedeelte van de oude sporthal/pand Wijen. Omdat apotheek Maar in het gebouw blijft zitten totdat het nieuwe gebouw klaar is, gaan wordt dit gedeelte nu nog niet gesloopt. Dit gedeelte wordt eerst verstevigd en wind- en waterdicht gemaakt. Daarna begint het slopen van het achterliggende gedeelte. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden op vrijdag 19 februari afgerond zijn.

Wat is de vervolgplanning
Zodra de sloop klaar is en de vervallen leidingen zijn verwijderd door de nutsbedrijven, start aannemer BanBouw met het ontgraven van de bouwput. Omdat ze gaan graven in mogelijk archeologisch waardevol gebied, gebeurt dit onder archeologische begeleiding. Gelijktijdig wordt het bouwterrein verder ingericht en start de bouw met het aanbrengen van de funderingspalen. De planning is dat de bouw begin 2022 klaar is. Dan kan de gemeente beginnen met de aanleg van de openbare ruimte. Ook start dan de sloop van het laatste gedeelte van het oude gebouw waar nu apotheek Maar nog in zit. De verwachting is dat medio 2022 alles klaar zal zijn.

Vorig artikelKolderkunst Nino Niën (1941-2009)
Volgend artikelVaccineren van start in Weert