Cruyff Court bij het KEC Weert

KEC Weert | Foto: Mertens Bouw, Weert

Vorig jaar werd bekend dat de gemeente Weert is uitgekozen voor de aanleg van een Cruyff Court. Deze was in eerste instantie gepland op de hoek Dillenburg / Beatrixlaan. Vanwege ontwikkelingen in Weert Zuid is gezocht naar een andere locatie vlak bij de beoogde locatie Dillenburg / Beatrixlaan. Die is tweehonderd meter verderop gevonden, bij het Kennis- en Expertise Centrum (kortweg KEC) aan de Beatrixlaan.

Ontwikkelingen Weert Zuid
In Weert Zuid staat de komende jaren veel te gebeuren. Onder andere op het gebied van woningen, vervanging van riolen, vernieuwing van straten, maar ook sociaal-maatschappelijke thema’s. In samenwerking met Wonen Limburg wordt een gebiedsvisie gemaakt om alle ontwikkelingen in kaart te brengen en de toekomst van het gebied te bepalen. De Dillenburg en Beatrixlaan maken onderdeel uit van deze gebiedsvisie. De komst van het Cruyff Court past in dit kader beter bij het KEC dan op de hoek Dillenburg / Beatrixlaan.

Om de hoek
De gemeente is op zoek gegaan naar een locatie die dicht bij de eerdere locatie ligt, zodat de kinderen uit de buurt gewoon gebruik kunnen maken van het Cruyff Court. Deze werd gevonden bij het KEC. De nieuwe locatie, die letterlijk om de hoek ligt, brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Wethouder Martijn van den Heuvel: “Het Cruyff Court kan bij het KEC deel uit maken van een belevingspark met veel groen en ruimte om te spelen. Daarnaast kan het Cruyff Court hier niet alleen gebruikt worden door kinderen uit de buurt, maar ook door leerlingen van het KEC. Dit biedt een mooie kans voor het samenbrengen van de kinderen uit het speciaal onderwijs en de andere kinderen uit de buurt.”

Cruyff Court
Een Cruyff Court is een openbaar sportveld waar kinderen en jongeren uit de buurt gebruik van kunnen maken. De gemeente Weert en de Johan Cruyff Foundation willen kinderen in Weert hiermee een goede en veilige plek in de buurt geven om te sporten. Kinderen leren er om samen te werken, vriendschappen te sluiten, voor zichzelf en voor anderen op te komen, te winnen en te verliezen. De aanleg van een Cruyff Court past in het plan van de gemeente Weert om jeugd te stimuleren meer te gaan bewegen.

Raad besluit op 23 september
Het succesvol realiseren van een Cruyff Court is meer dan de aanleg van een voetbalveld alleen. Om het bewegen en samenbrengen te stimuleren, worden activiteiten aangeboden door speciaal opgeleide Cruyff Coaches van Punt Welzijn en het KEC. Samen met lokale clubs en instanties maken zij een programma met activiteiten die aanmoedigen tot bewegen. Hiervoor zijn aanvullende financiële middelen nodig. Op 23 september 2020 besluit de gemeenteraad of deze beschikbaar worden gesteld.

Vorig artikel15 levensloopbestendige woningen in voormalig winkelcentrum Leuken
Volgend artikelOnderwijsontwikkeling in het bedrijfsleven ondanks corona of juist nu!