Dakgoot Wilhelminasingel 262 levert gevaar op voor passanten

Dwangsom met een maximum van € 5.000,- wegens het niet verrichten van onderhoud

WEERT – Inmiddels staan er aan het statige pand, ooit gebouwd voor dierenarts Thomas J.L. Stals (1893-1951) in het begin van de vorige eeuw, al ruim een jaar dranghekken voor vanwege het gebrekkige onderhoud aan de dakgoot.  De gemeente Weert wil dan ook een dwangsom gaan instellen.

Door gebrekkig onderhoud vertoont de dakgoot aan de Wilhelminasingel 262 zodanige gebreken dat de kans aanwezig is dat deze afbreekt en naar beneden valt. Dat levert gevaar op voor de veiligheid van passanten. Passanten maken gebruik van het trottoir dat zich voor een gedeelte onder de dakgoot bevindt. Het nalaten van onderhoud te verrichten aan een kapotte dakgoot levert een overtreding op van artikel 7.22 onder d van het Bouwbesluit 20212.

Overtreder (het pand maakt deel uit van een onverdeelde boedel) dient de overtredingen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 te beëindigen en beëindigd te houden. Zij krijgt hiervoor de tijd tot woensdag 26 augustus 2020, 14:00 uur. Voldoet overtreder niet of niet op tijd aan deze last, dan moet een dwangsom betaald worden ter hoogte van € 1.000,= voor elke week dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 5.000,=.

De gevaarlijk situatie blijft voortduren zolang de overtreder zich niet houdt aan de opgelegde last. Wanneer de maximale dwangsom is verbeurd en de overtreding is nog niet beëindigt, zal gekeken worden naar een zwaarder handhavingsmiddel, aldus de gemeente Weert.

Lees ook: Gevaar door dakgoot, oktober 2019