Keyport Next Level: Een terugblik en een vooruitblik

Van links naar rechts: Ruud Koppens (ETF) - Bestuurslid Keyport, Jos Heijmans - Voorzitter Keyport, Ton Hagelstein - Programmamanager Keyport, Gé Moonen - Ambassadeur Keyport

We kijken terug op het resultaat van zes jaar samenwerken in de regio. En op de plannen voor de toekomst in Keyport Next Level. Met organisatie Keyport als aanjager, verbinder en initiator. Programmamanager Ton Hagelstein vertelt.

Keyport Programmamanager Ton Hagelstein: “Het lukt ons om partijen bij elkaar te brengen. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken samen in tal van projecten. Zo zijn er in de afgelopen tijd waardevolle banden gesmeed. En dat levert meetbaar succes op. We zien een duidelijk economische ontwikkeling van de regio en een multiplier van 8! Ofwel; elke euro die Keyport investeert, leidt tot 7 euro investering door de markt. Dat is een aantoonbare impact die vooral ook laat zien wat er door samen-werking bereikt kan worden. Met Keyport als motor voor het aanjagen daarvan .”

“Volgend jaar ronden we ons strategische route-plan 2016-2020 af. De succesverhalen uit de praktijk, verteld door ondernemers, project-leiders en andere partners, vind je in het magazine ‘Made in Keyport’.”

Keyport Next Level
“Om ook na 2020 verder te bouwen aan een toe-komstbestendige en sterke economische regio, werken we aan het Routeplan Keyport Next Level. Dat geeft richting aan de ambitie en doelstellingen voor de periode tot 2025. Het plan is gebaseerd op de grote uitdagingen en de kansen die er liggen. Zoals de omslag van lineair naar circulair. De optimalisering van de arbeidsmarkt, dé achilleshiel voor regionale groei. De roep van het bedrijfsleven om goed opgeleid (technisch) en gemotiveerd personeel. De toenemende robotisering, digitalisering, ontgroening en vergrijzing vragen om een andere kijk op de arbeidsmarkt. Met duurzame inzetbaarheid, binden en boeien van talent en een Leven Lang Ontwikkelen. Waarbij we ook statushouders en mensen die aan de kant staan gaan betrekken. En waarbij we jong talent voor de regio willen behouden. Door carrièrekansen zichtbaar te maken en het uitstekende woon- werk- en leefklimaat in de Keyportregio veel meer te benadrukken.

Mijn tip? Aan alle ondernemers, bestuurders en onderwijsvertegenwoordigers in de regio: heb je een ondersteunings- of netwerkvraag?Neem gewoon contact met ons op. Dan gaan wij op zoek naar dat project, die bijeenkomst of dat programma dat het beste bij jouw vraagstuk past.”

www.keyport.nl
[email protected]
Tel. 06-25 01 07 40

Made in Keyport
Keyport is een regio die al jaren een sterke economische groei laat zien. Daar zijn we trots op, maar daar stopt het niet. Het maakt ons alleen maar ambitieuzer. Om als regio voorop te blijven lopen, moeten we continu investeren in ondernemerschap, innovatie en de arbeidsmarkt. Dat is precies waar Keyport zich op richt. Als netwerkorganisatie zetten wij onze contacten, kennis en financiële middelen in om ondernemerschap te stimuleren, innovatie aan te jagen en de arbeidsmarkt vlot te trekken. Zodat je het als jong talent kunt maken in Keyport. Zodat je het als start-up kunt maken in Keyport. En zodat je het als gevestigde organisatie kunt blijven maken in Keyport.

Keyport Symposium
Tijdens het Made in Keyport Symposium dit najaar boden we een ‘live’podium aan de frontrunners, betrokken bestuurders en onderwijsvernieuwers die hun bijdrage aan de regio hebben geleverd! In 2020 gaat Keyport de samenwerking met triple helix partners binnen én buiten de regio verder concretiseren, versterken en uitbouwen. Arbeidsmarkt-optimalisatie, innovatie en ondernemerschap staan daarbij opnieuw centraal. Naast het meer zichtbaar maken van de regio en alle kansen die hier liggen. Ook gaan we nadrukkelijk inzetten op programmatische samenwerking binnen het ENZuid Netwerk (voorheen Brainport Network) en aansluiten op de provinciale agenda en Europese subsidieprogramma’s.

Vorig artikelBelangenverstrengelingen en fusies stonden succes LIMCO in de weg
Volgend artikelMakelaar Thijs Maas: vernieuwende aanpak in Weert