Mogelijk massagraf in stadspark Weert

WEERT – In het stadspark van Weert wordt vanaf 26 november gestart met het graven van proefsleuven t.b.v. archeologisch onderzoek voor dat men kan starten met de herinrichting van het stadspark.

Tijdens de verbouwing van de Tiendschuur werd ook archeologisch onderzoek gedaan. Er werden toen een aantal (6) skeletten gevonden. Nader onderzoek heeft aangetoond dat deze omstreeks 1580 zijn omgekomen.

Op 13 februari 1579 heroverde graaf Hannibal van Hohenems in naam van de hertog van Parma de stad Weert. De soldaten – van Willem van Oranje- die daarbij in in handen vielen van de Spanjaarden werden in de vensters van het kasteel van Weert opgehangen. Op 17 februari liet de burgemeester zestien soldaten begraven, waarvan de lijken opgevist waren uit de grachten van het kasteel.

Stadspark Weert afgezet voor archeologisch onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd op plaatsen waar zich mogelijk archeologische resten bevinden. Ooit waren dit namelijk de schootsvelden van kasteel van Nijenborgh, het kasteel van de Van Horne’s, en dit was een belangrijke plek in de stadswording van Weert. De verwachting is dat er resten van een gracht, muur en mogelijk zelfs lichamen van soldaten uit de periode vanaf de Tachtigjarige Oorlog gevonden gaan worden. Eerder zijn hier namelijk ook vier lichamen van soldaten uit die periode gevonden. Het proefsleuvenonderzoek duurt naar verwachting minimaal één week.

Proefsleuven Weert

Doel van het onderzoek
Tijdens het onderzoek wordt op een aantal vooraf bepaalde plekken in het stadspark sleuven gegraven. De bedoeling van het proefsleuvenonderzoek is om meer inzicht te krijgen in de inrichting van de schootsvelden van het kasteel. Als er historische resten gevonden worden, worden deze gedocumenteerd en weer toegedekt en onder de grond bewaard. Afhankelijk van de vondsten en de aangetroffen sporen wordt later gekeken of er nog een vervolgonderzoek komt.

Informatie voor geïnteresseerden
Voor de veiligheid wordt het onderzoeksterrein afgeschermd door bouwhekken. Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Weert? Je bent van harte welkom om achter de hekken te komen kijken bij het onderzoek.

Lees ook onderstaande artikelen of bekijk de video.