Plannen voor verhoging toeristenbelasting en parkeertarieven

WEERT – Om de tegenvallende uitkering uit het gemeentefonds op te vangen, is het college van B&W van Weert van plan onder meer de de toeristenbelasting en de parkeertarieven te verhogen.

Dat staat in de begroting 2020. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen.

Gemeentefonds
Het college van B&W legt een sluitende begroting voor aan de gemeenteraad. ‘Met name door tegenvallende ontwikkelingen in het gemeentefonds waren we genoodzaakt keuzes te maken om te komen tot deze sluitende begroting’, schrijft het college.

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden.

Om het beleid niet zwaarder te belasten dan nodig, heeft het college een aantal maatregelen voor 2020 gefinancierd met incidentele middelen. Maar om de tegenvallende uitkering uit het gemeentefonds op te vangen, zijn er wel plannen gemaakt om onder meer de toeristenbelasting en parkeertarieven te verhogen.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt in 2020 verhoogd met 7,9%. Daarmee hoopt de gemeente 1.434.000 euro op te halen. Dat is een behoorlijke stijging. In 2018 bracht de toeristenbelasting namelijk 1.185.000 euro op.

Uit onderzoek van Vakanty blijkt dat de gemeente Weert momenteel een toeristenbelasting van gemiddeld €1,99 per hotelovernachting rekent. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (€1,38) en het gemiddelde in de provincie Limburg (€1,52).

Parkeertarieven
De parkeerbelasting gaat omhoog met 15,38%. Dat is een eenmalige stijging. Dit jaar was er geen stijging. Ook in 2021 en 2022 is geen stijging voorzien. De stijging moet zo’n 300.000 euro extra inkomsten opleveren vanaf 2020 ten opzichte van 2018.

Vorig artikelUnieke theatermiddag en boekpresentatie over ‘De vergeten prinsessen van Thorn’
Volgend artikelWeert stad in het groen – 286/365