Studie standbeeld graven van Horn en Egmont staat in Belgische Herentals

Standbeeld Zavel te Brussel, graaf van Egmont en graaf van Horn

BRUSSEL | HERENTALS | WEERT – Het beroemde standbeeld op de Kleine Zavel in Brussel van de graven Van Horn en Egmont blijkt nog een klein broertje te hebben. Bedekt onder een laken staat het ontwerp van het standbeeld gemaakt door de kunstenaar Charles August Fraikin op de zolder van de Lakenhal in Herentals.

Het ontwerp voor het standbeeld van de graven van Egmont en van Horn maakt wel deel uit van de verzameling studies en ontwerpen die door Charles August Fraikin aan de stad Herentals geschonken werd.

Dit ontwerp op schaal 3/4 van ware grootte staat, samen met nog een aantal monumentale modellen, in opslag onder beschermdoeken op de locatie van het oorspronkelijke museum, ingericht door de kunstenaar zelf, op de zolder van de Lakenhal van Herentals, gelegen op de Grote Markt. De overige werken staan, opgeslagen in individuele kisten, in een loods bij de Herentalse academie voor beeldende kunst van Herentals.

Lakenhal Herentals | Foto: Ronny Daems

Paul Snoeys, (Beheerder, secretaris en schatbewaarder) van het Fraikin-Genootschap. “Dit in afwachting van het toekennen van de financiële middelen voor het opstarten van de restauratie- en bewaringswerken voor het goedgekeurde restauratiedossier dat zowel de restauratie en herinrichting van het museum als de restauratie en bescherming van de collectie omvat.”

Standbeeld Kleine Zavel in Brussel
Op het hoogste punt van de Zavel in Brussel dat zich uitstrekt tot aan het Paleis van Egmont legde men het parkje de Kleine Zavel aan. Het parkje naar een ontwerp van architect Hendrik Beyaert werd in 1890 opengesteld. Centraal staan de standbeelden van de graven Egmont en Horn. Achteraan het parkje stelde men tien levensgrote arduinen beelden op rondom het centraal geplaatste standbeeld van de graven Egmont en Horn. Deze beelden verwijzen naar belangrijke historische figuren van die tijd. Rondom het parkje ontwierpen negentiende-eeuwse beeldhouwers 48 beelden in brons op een hardstenen sokkel voorstellende 48 oude ambachten. De pilaren waarop de beelden rusten hebben elk een unieke versiering en zijn onderling verbonden door traliewerk met wisselende motieven.

Standbeeld graven Egmont en Horn
Centraal staan, als symbool van de strijd tegen de Spaanse dwingelandij, op een indrukwekkend voetstuk de beelden van de graven van Egmont en Horn. Deze beeldengroep van Charles-Auguste Fraikin uit 1864 was oorspronkelijk bestemd voor het Broodhuis op de Grote Markt van Brussel, uitgerekend op de plaats waar het schavot had gestaan waarop de afgebeelde graven zijn terechtgesteld. In 1879 werd het monument verplaatst tot voor het voormalige stadspaleis van de graaf van Egmont, in die tijd bezit van de hertog van Arenberg.

De kunstenaar heeft beide graven voorgesteld op het ogenblik waarop zij naar het schavot worden geleid. Egmont, met de hoed op het hoofd en een zakdoek in de hand, vertoont een wilskrachtige uitdrukking. De graaf van Horn houdt zijn fluwelen hoed in de ene hand en legt de andere op de schouder van zijn lotgenoot. Het bijzonder hoge voetstuk in (neo-)gotische stijl, is versierd met de wapenen van de beide Heren. Twee landsknechten flankeren de sokkel. Op een verguld plakkaat staat volgend opschrift: Aux comtes d’Egmont et de Hornes, condamnés par sentence inique du duc d’Albe et décapités à Bruxelles le 5 juin 1568 (Aan de graven van Egmont en Hoorn, bij onrechtvaardig vonnis door de hertog van Alva veroordeeld en onthoofd te Brussel op 5 juni 1568).

Lees ook: Weertenaren op bezoek in Brussel 1920.

Vorig artikelWeert stad in het groen – 267/365
Volgend artikelWeertFM met een mobiele radiostudio op Weerter kermis