Nieuwe parkmanager Sylvia Rutten: ‘We gaan een volgende fase in’

Parkmanager Sylvia Rutten. Fotografie: Irene van Wel

Dit voorjaar is er een nieuwe fase bij het parkmanagement in Weert aangebroken. Onder de noemer Parkmanagement 3.0 verandert een organisatie met vrijwilligers naar een professionele organisatie. De kersverse parkmanager Sylvia Rutten gaat vol enthousiasme aan de slag met het realiseren van de doelstellingen op het gebied van collectiviteit en kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen.

Door Wesley Hegge

In het House of Bizz aan de Graafschap Hornelaan in Weert houdt Parkmanagement Weerterland en Cranendonck kantoor. “Ik wil de ondernemers ontmoeten, dus ik bezoek veel bijeenkomsten. Ik benader nieuwe ondernemers voor een kennismakingsgesprek en vertel over de mogelijkheden om deel te nemen aan collectiviteitsabonnementen voor bijvoorbeeld glasvezel”, zegt Sylvia Rutten, die 15 mei aan de slag is gegaan als parkmanager.

Excellent vestigingsklimaat
Sinds 2008 is parkmanagement actief in de regio Weert: een overkoepelende organisatie van zes bedrijvenverenigingen, die op tien verschillende bedrijventerreinen actief zijn. Als krachtige samenwerking van ondernemers kan parkmanagement ook een rol spelen bij onder meer het samenwerken op de arbeidsmarkt en bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsambities.

De ambities zijn vastgelegd in een Businessplan 3.0. Een plan wat door alle bedrijven-verenigingen is omarmd. Op basis van dit plan heeft de gemeenteraad een jaarlijkse financiële bijdrage toegekend. Rutten: “Mijn voorganger Wim Caris heeft samen met andere vrijwilligers een stevige basis gelegd. We zetten nu de volgende stap.”

De kracht van parkmanagement ligt in het verbinden. “Dat is de kern van Parkmanagement 3.0. Samenwerken om oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen zoals collectieve camerabeveiliging in de strijd tegen diefstal.”

Bestuur
Tegelijkertijd met de parkmanager is ook een nieuwe voorzitter aangetrokken. Frans Bongers volgt Geert van den Boomen op. “Ik ben blij een rol te kunnen gaan spelen”, zegt Bongers, die vanuit zijn voormalige rol als voorzitter van bedrijvenvereniging Savelveld goed bekend is met parkmanagement. “Met de medewerking van de gemeente is het mogelijk geworden om onze diensten voor het bedrijfsleven uit te breiden en een nog nadrukkelijker rol te spelen namens het bedrijfsleven op voor ondernemers belangrijke thema’s.”

Iedereen is welkom een afspraak te maken met de parkmanager. Kijk voor de contactgegevens op: www.parkmanagement-weert.nl

Vorig artikel4 juli informatieavond over accommodaties Weert-Zuid
Volgend artikelOnline succes begint bij Social Banana