Scholen in Roermond, Venlo en Venray slaan handen ineen tegen cyberpesten

ROERMOND – Het pesten op social media en internet moet minder worden. Daarom hebben drie Limburgse scholenkoepels de handen ineengeslagen, waaronder de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) met zeven vestigingen in Roermond. De overeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten Roermond, Venlo en Venray en GGD Limburg-Noord.

Pesten gebeurt op allerlei manieren. 5% van de Limburgse jongeren heeft last van cyberpesten, zo laat onderzoek van GGD Limburg-Noord zien. Daarbij gaat het om schelden, roddelen en buitensluiten. Ook het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes zijn voorbeelden van cyberpesten.

Jongeren weerbaar maken
Wethouder Marianne Smitsmans van de gemeente Roermond: “De impact is vaak groter dan we ons realiseren. Slachtoffers zijn onzeker, voelen zich niet meer veilig en zijn bijvoorbeeld bang om naar school te gaan. Daar willen we nu structureel wat aan doen: voorkomen, verhelpen én verwijderen van nare berichten. We moeten ervoor zorgen dat het cyberpesten echt minder wordt en dat kinderen en jongeren daar weerbaarder voor worden.”

Convenant
De drie scholenkoepels (SOML, LVO en OGVO) hebben verschillende afspraken vastgelegd in een convenant. Zo krijgen jongerentaskforces het voortouw in het organiseren van themasessies, peer-educatielessen (oudejaars voor jongerejaars leerlingen) en werkbezoeken bij andere scholen. Uiteindelijk doelstelling is bewustwording, gedragsverandering en ontwikkeling van mediawijsheid onder jongeren.