Erfgoedradaronderzoek rondom de Paterskerk in Weert

WEERT – Het Erfgoedradaronderzoek rondom de Paterskerk te Weert werd op zaterdag 4 augustus uitgevoerd. Aanvullend werd op zaterdag 29 september booronderzoek uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van mogelijke restanten van de Aldenborgh, de voormalige burcht (nu Paterskerk) van de graven van Horn. Deze burcht / versterkt huis was van ca. 1250 tot 1461 de verblijfplaats van de graven van Horn. Daarna betrok men het nieuwe kasteel de Nijenborgh eveneens gelegen aan de Biest.

Muurresten gemaakt tijdens graafwerkzaamheden 1959

Het Erfgoedradaronderzoek werd opgedeeld in drie scangebieden: het eerste gebied op de parkeerplaats en aansluitend de rotonde, het tweede deel op het gazon met standbeeld en het derde scangebied in de tuin achter het klooster. De onderzoeksvragen binnen het scangebied zijn:

1. Zijn er aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van en mogelijke gracht binnen het scangebied?
2. Zijn er muurresten en andere mogelijk opvallende structuren uit de radarbeelden zichtbaar die in verband zouden kunnen staan met de Aldenborgh?
3. Zijn er resten of andere mogelijk restanten van het oude kerkhof uit de beelden op te maken?
4. Is er meer informatie te herleiden betreffende de kelder onder de huidige Paterskerk;
5. Welke andere mogelijk interessante structuren en of objecten zijn op de beelden te zien?

Op zondag 14 oktober worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt tijdens een presentatie in de het koor van de Paterskerk tijdens de Nationale Archeologiedagen.