Plannen bouw Van der Valk hotel ter inzage

WEERT – Begin dit jaar heeft Van der Valk een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een hotel aan de A2. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De documenten waarin de wijzigingen verwerkt zijn, liggen vanaf 1 juni ter inzage met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.  

Voor de bouw van het hotel is onder meer een gedeeltelijke wijziging van het huidige bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ nodig. Ook het exploitatieplan ‘Kampershoek–Noord 2010’ moet worden aangepast. Verder is in het inrichtingsplan 2017 Kampershoek 2.0 het voorstel van een grondwal opgenomen.

Documenten
De documenten liggen ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis:

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ (identificatienummer: NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH4-ON01)
  • Ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een hotel met restaurant, wellness center, casino, en bioscoop met congresfaciliteiten (bijlage bij Ontwerpbestemmingsplan)
  • Ontwerp ‘Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ (identificatienummer: NL.IMRO.0988.EPKampershN2010H3-ON01)

De plannen zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met de hierboven genoemde identificatienummers.

Vorig artikelFietser aangereden in Nederweert aan de Bredeweg
Volgend artikelMoonen Packaging gaat 3e Lean & Green Star CO2-vrij ophalen