Installatie van twee nieuwe Broedermeesters

Op 6 mei werd de Meimaand geopend met een H. Mis in de St.-Martinuskerk om 10.00 uur. Extra feestelijk was dat deken Franken tijdens de H. Mis twee nieuwe Broedermeesters installeerde. Dit zijn Edward Salman en Henk Heesakkers.

In de Meimaand – Mariamaand zijn de zondagse eucharistievieringen in de dekenale St.-Martinuskerk extra bijzonder. Dan brengen de pages, bruidjes, Mariadraagsters en de Broedermeesters Maria hulde. Het Groot St.-Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes. Na afloop van de H. Mis wordt, zoals inmiddels traditie is geworden, een bloemenkrans onder het Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Aansluitend is iedereen welkom bij de zusters Birgittinessen in de Maasstraat om elkaar te ontmoeten.

De Broederschap is alle zondagen in mei present tijdens de H. Mis. Tevens wordt in de Meimaand elke weekdag om 8.45 uur en op zaterdag om 11.45 uur de rozenkrans gebeden. Dit vindt plaats bij het Maria-altaar (rechter zijbeuk).

Mariawandeling
Aansluitend aan de H. Mis van zondag 27 mei is er een Mariawandeling. Stadsgids Peter Theunissen leidt geïnteresseerden langs Weerter Mariaplekken. Start is om 11.15 uur in de St.-Martinuskerk en de wandeling duurt tot ongeveer 12.45 uur. Deelname wordt u aangeboden door de Broederschap. Er is plaats voor 20 mensen en ‘vol is vol’. Opgave vóór 20 mei via: [email protected]. Bij slecht weer wordt een andere datum gepland.

Sacramentsprocessie
Op donderdag 31 mei, de tweede donderdag na Pinksteren, wordt in Weert de Sacramentsprocessie gehouden. De processie vindt plaats aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur in de dekenale St.-Martinuskerk.

Dit prachtige gebruik is in Weert weer nieuw leven ingeblazen. Niet alleen de Venerabele Broederschap en het gilde van Mariadraagsters lopen mee in deze processie, maar diverse Broederschappen uit heel Nederland. Ook schutterijen, harmonieën en diverse andere betrokken gezelschappen nemen deel. Gezamenlijk vormen zij een kleurrijke, devote stoet die het geloof midden in de maatschappij brengt. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de tuin van de zusters aan de Maasstraat.

Van Hornejaar
Weert profileert zich vanaf dit jaar als Van Hornestad. Wist u dat de familie Van Horne aan de wieg heeft gestaan van de Broederschap? Deze is namelijk opgericht in 1404 door graaf Willem III van Horne. Pastoor Willem van Cranendonc was medeoprichter.

Vorig artikelBenefietdiner én primeur bij De Friedesse Molen
Volgend artikelKind van 5 gereanimeerd in Weert