Arléne Uitvaart

    Afscheid nemen van een dierbare is voor de meeste mensen een intense en emotievolle ervaring. Afscheid nemen is pijnlijk…

    Uw verdriet wegnemen kunnen wij helaas niet; wel kunnen wij mede door grote persoonlijke zorg en aandacht te bieden het mogelijk dragelijker maken. Goed luisteren naar en uitvoeren van uw wensen en gevoelens speelt daarbij een belangrijke rol. Uw eigen inbreng en samenwerking zijn belangrijke uitgangspunten in onze aanpak.

    Arléne Uitvaart, geleid door Marleen Linsen-Claessen, staat garant voor een persoonlijke benadering met aandacht, tijd en zorg voor de overledene en nabestaanden.

    Samen met u willen wij inhoud geven aan de momenten van vasthouden en loslaten die bij de dood horen.