Vier mogelijke locaties voor IKC Boshoven in Weert

WEERT – Voor de basisscholen en de kinderopvang in de wijk Boshoven staat nieuwbouw op de planning. Daarom wordt gezocht naar een geschikte plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum voor Boshoven (IKC). In dit IKC komen de Odaschool, de Uitkijktoren en kinderopvang samen op één locatie. Het college van B&W heeft vier mogelijke locaties aangewezen. De gemeente en besturen van de scholen en kinderopvang gaan nu in gesprek met de omwonenden over deze locaties.

Vier mogelijke locaties

De vier mogelijke locaties voor een nieuw IKC Boshoven zijn:

  • Meidoornstraat/Anjelierstraat
  • Wilgenroos/Klaproosstraat
  • Boshoverweg/Vrakkerplein
  • Annendaal/De Burcht

Om tot deze selectie te komen, zijn locaties in beeld gebracht en zijn door de gemeente, de scholen en de kinderopvang toetsingscriteria opgesteld. Alle locaties zijn met deze criteria getoetst. Denk hierbij aan de ligging in de wijk, de beschikbare ruimte en bereikbaarheid.

In gesprek met de buurt

De gemeente, scholen en kinderopvang vinden het belangrijk dat de definitieve locatie voor IKC Boshoven ook zoveel mogelijk gedragen wordt door omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom gaan ze graag in de gesprek met de buurt en overige belanghebbenden over de mogelijke 4 locaties. Hiervoor worden twee bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de toetsingscriteria en de werkwijze die is toegepast voor de selectie. Ook wordt in groepen aan de slag gegaan met de mogelijkheden van de locaties. In de tweede bijeenkomst worden de locaties in meer detail besproken.

De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in het advies richting de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk het besluit over de definitieve locatie.

Meer informatie

Meer informatie over het project en de bijeenkomsten is te vinden op www.weert.nl/ikcboshoven.

Vorig artikelDeelnemers rommelroute Nederweert-Eind bekend
Volgend artikelDe grutto, koning van de weide: lezing door natuurfotograaf Otto Plantema