Boeren van Weert werken samen met Brandweer Stramproy

Stalbranden kunnen verschillende oorzaken hebben. Omdat een brand snel zich kan uitbreiden, is het voor de brandweer belangrijk om te weten hoe een boerderij is ingedeeld en bovenal: hoe de bereikbaarheid is geregeld en waar de bluswatervoorzieningen zoals waterputten zijn. Om calamiteiten in te perken, werkt de vrijwillige brandweer van Stramproy samen met de Boeren van Weert. Postcommandant Jarno Roosen van Brandweer Stramproy: “Doordat het bedrijf zich bewust wordt van de risico’s en de brandweer oefeningen draait op locatie, verkleinen we de kans op het ontstaan van brand.”

In de gemeente Weert hebben er de afgelopen jaren enkele stalbranden plaatsgevonden. Als er bij zo’n brand niet snel en juist wordt gehandeld, kan deze zich gemakkelijk uitbreiden. De 24 vrijwillige brandweerlieden van de vrijwillige brandweer van Stramproy, die uitrukken in de dorpskernen en buitengebieden van Altweerterheide, Stramproy, Tungelroy en Haler, doen hun uiterste best om dit te voorkomen.

Veelzijdige assistentie

Liesbeth Smedts is al twintig jaar vrijwilliger bij de brandweerpost en heeft al veel gezien en meegemaakt, zo ook bij boerenbedrijven. “Per jaar rukt de brandweer van Stramproy zo’n veertig à vijftig keer uit in de gemeente Weert, waaronder een aantal keer bij boerenbedrijven”, zegt Liesbeth. “Belangrijk om te vermelden is dat wij als brandweer veel meer doen dan alleen branden blussen; dat betreft ‘slechts’ een derde van onze oproepen. Bij boerenbedrijven helpen we bijvoorbeeld ook bij dieren die in nood verkeren of bij ongelukken met machines.”

Voor branden rukt de brandweer van Stramproy een paar keer per jaar uit in de gemeente Weert. Om bij zo’n brand op een boerderij zo snel mogelijk te handelen is het volgens postcommandant Jarno Roosen belangrijk dat de brandweer op de hoogte is van de ligging van de brandweerputten en goede actuele informatie heeft over de betreffende boerenbedrijven.

“De tank van onze brandweerwagen heeft namelijk een maximum van 2.200 liter water, dat is snel op”, zegt Roosen. “Het is dus van belang om onze slangen snel aan te sluiten op een andere waterbron. Als er brand is in het stadscentrum, weten we precies op welke brandkraan we onze slangen kunnen aansluiten. Bij boerenbedrijven ligt dit iets anders. Hier hebben we vaak maar weinig water van het waterleidingnet tot onze beschikking en zijn we afhankelijk van andere watervoorzieningen, zoals bijvoorbeeld geboorde waterputten of waterwagens. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk brandweerputten bij ons bekend zijn en we de ligging van deze putten kennen. Zo kunnen wij een duidelijk overzicht invoeren in het computersysteem van de brandweerwagen, waarmee we ons voorbereiden op weg naar een brand. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met de boeren in de gemeente Weert.”

Om boeren in te lichten over de gevaren op een boerenbedrijf en welke maatregelen ze preventief kunnen nemen én om zelf nog beter inzicht te krijgen in wat er mogelijk kan gebeuren op een boerderij, heeft de brandweer van Stramproy elke maandagavond, onder meer bij boerenbedrijven, een praktijkoefening. “De boeren stellen hun bedrijven(terreinen) beschikbaar, zodat wij er een hele avond mogen oefenen met al onze materialen’, zegt Jarno. “We werken samen om zo veilig mogelijke situaties te creëren. Zo weten we precies hoe het bedrijf is ingedeeld, waar de brandputten liggen en hebben we een voorsprong mocht er een echt incident plaatsvinden. Hierdoor kunnen we sneller en effectiever handelen.”

Belang van brandweerputten

Dat brandputten belangrijk zijn, beaamt ook Boeren van Weert-lid Giedo Indenkleef. Hij heeft een geitenhouderij in Stramproy. Op 10 juli 2015 is er brand geweest in de stroloods die zich in het achterste gedeelte van een stal bevindt. De brand breidde zich snel uit. Giedo: “Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, hadden de brandweerlieden geen toegang tot voldoende water omdat bij ons nog geen brandputten aanwezig waren: onze aanvraag was nog niet uitgevoerd. Uiteindelijk is de brandweer uit Maaseik gekomen om te helpen. De brandweerlieden hebben water vanuit de Tungelroyse beek naar ons bedrijf gepompt. Er is helaas een flink deel van 15 meter stal afgebrand. Gelukkig werden de dieren op tijd gered. Het heeft mij doen beseffen dat het belangrijk is dat je een waterput hebt voordat je een bedrijf start en dat het goed is dat de Boeren van Weert de brandweer helpen met het inventariseren van de aanwezigheid van deze putten. Na de brand heb ik ook mijn bedrijf aangeboden aan de brandweer om te oefenen, want daar heeft niet alleen de brandweer, maar ook de boer én uiteindelijk ook de gemeenschap enorm veel profijt van.”

Boeren van Weert

Dit artikel maakt deel uit van een reeks over de Boeren van Weert. Dit is een initiatief van lokale Weerter landbouwers en veetelers die graag willen laten zien wie zij zijn, wat ze doen en hoe ze maatschappelijke uitdagingen ombuigen in kansen.

Meer informatie: www.boerenvanweert.nl

Vorig artikelGroen licht voor plan sociale woonbuurt aan Bredeweg in Nederweert
Volgend artikelRICK viert 75-jarig bestaan