Woningbouwplannen in Peel en Maas krijgen steun Provincie

Foto via Depositphotos (AntonMatyukha)

PEEL EN MAAS – De Provincie Limburg wil 750.000 euro bijdragen aan de woningbouwontwikkelingen Kuukven in Baarlo en Antoniushof (voormalige vrachtwagenparkeerplaats) in Kessel. Op 28 februari 2023 tekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Rob Wanten daarvoor de 2e Samenwerkingsagenda ‘Kader Kwaliteit Limburgse Centra’ Peel en Maas. Zo draagt de Provincie bij aan het versnellen van de broodnodige woningbouwplannen in Baarlo en Kessel en aan de verbetering van de woon- en leefomgeving.

Woningbouwplan Kuukven

‘Samen met woningbouwcorporatie Wonen Limburg ontwikkelen wij een woningbouwplan waar je betaalbaar en dorps kunt wonen met extra aandacht en ruimte voor klimaat en een toekomstbestendige, groene leefomgeving’, vertelt Rob Wanten. Dit plan betekent veel voor Baarlo. Door het bouwen van nieuwe woningen kunnen jong en oud een passende woning vinden. Het zorgt ook voor doorstroming op de woningmarkt.’

In Baarlo is de behoefte aan betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen groot. Met dit plan wordt een flink deel van die behoefte ingevuld. Er zijn meer dan 100 woningen gepland. Vorige maand stelde de gemeenteraad van Peel en Maas een extra voorbereidingskrediet beschikbaar om de plannen voor Kuukven verder uit te werken. Tegelijk werd hiermee het ambitieniveau voor dit project bevestigd wat betreft kwaliteit en betaalbaarheid van wonen, kwaliteit van leefomgeving, gemengde wijken, groen, biodiversiteit en het voorbereid zijn op een veranderend klimaat.

‘Door het ambitieniveau zal dit project naar alle waarschijnlijkheid een tekort opleveren. De financiële bijdrage van de provincie is daarom extra welkom,’ aldus Wanten. ‘Het is met recht een investering in de toekomst van Baarlo, in het woongenot voor de mensen die er straks komen te wonen en in de omgeving. We geven hiermee het goede voorbeeld in hoe de wijken van de toekomst er wat ons betreft uit moeten zien. En we doen het nu in één keer goed, waardoor we toekomstige aanpassingen in bijvoorbeeld wateropvang of waterberging vermijden.’

Antoniushof (vrachtwagenparkeerplaats)

Ook in Kessel is behoefte aan betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen. Samen met woningbouwcorporatie Antares wordt een plan ontwikkeld voor 27 woningen. De levensloopbestendige woningen zijn voor de verhuur en verkoop.

‘Ook deze ontwikkeling die we samen met Antares oppakken is zeer gewenst’, zegt Rob Wanten. ‘Het is goed om te zien dat de woningcorporaties op verschillende locaties in Peel en Maas samen met ons aan de slag zijn om nieuwe (sociale) huurwoningen te realiseren, ook in een tijd waarin dit financieel wat moeilijker wordt. Het is goed dat de Provincie Limburg het belang van deze plannen voor onze kernen ziet en bijdraagt aan de realisatie. Zo zorgen we er samen voor dat het ook in de toekomst goed wonen is in Peel en Maas.’

Betaalbare woningen

Voor gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw) is het vooral belangrijk dat de gemeente Peel en Maas met deze plannen zorgt voor betaalbare woningen voor doelgroepen zoals starters, jonge gezinnen en senioren. ‘In Limburg is er, net als in heel Nederland, vooral behoefte aan betaalbare woningen. Als we daar geen extra aandacht aan schenken, kunnen veel mensen de woningmarkt niet betreden of niet doorstromen naar een meer bij hun levensfase passende woning. Ik ben daarom blij dat bijvoorbeeld het plan in Kessel helemaal bestaat uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen voor zowel jongeren als voor senioren.’

Voor de gemeente Peel en Maas zorgt deze 2e Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra met de Provincie voor versnelling van woningbouwprojecten. Gedeputeerde Roefs: ‘Na een eerdere Samenwerkingsagenda voor Panningen (ombouw voormalige vmbo-school) laat Peel en Maas nu wederom zien dat zij met een beetje financiële hulp opnieuw woningbouwplannen kan versnellen. Dat hebben we hard nodig in deze tijd.’

Vorig artikel‘We willen dat iedereen zich een gewaardeerd mens voelt bij Zorgboerderij Geuzenhof’
Volgend artikelCompensatie energiekosten voor meer huishoudens in Nederweert