Renovatiewerkzaamheden Sluis 16 Weert volgens planning gereed

Foto door Rijkswaterstaat - Studio Retouched

WEERT – Vrijdag 17 februari wordt de renovatie aan Sluis 16 in de Zuid Willemsvaart bij Weert volgens planning afgerond. Vanaf 20 februari gaan ze aan de slag met de verderop gelegen Sluis 15.

Werkzaamheden sluis 16

Sluis 16 stamt uit 1932 en vanwege leeftijd, intensief gebruik en ophoping van slib nam de werking van de sluisdeuren door de jaren heen af. Om de betrouwbaarheid van de sluis te herstellen en te borgen hebben van Doorn en Spie onderhoud gepleegd. Ze hebben onder meer de sluisdeuren uitgehesen en gerenoveerd en onderdelen geconserveerd.

Werkzaamheden sluis 15

In vervolg op deze werkzaamheden vindt van 20 februari tot 10 maart onderhoud plaats aan de verderop gelegen Sluis 15 bij Nederweert. Deze sluis stamt uit 1925. De aannemers Van Doorn en Spie reviseren en conserveren de sluisdeuren van het boven- en benedenhoofd en voorzien deze van hout, ze vervangen de draaipunten van de sluisdeuren, er vindt staalconservering plaats van de haalkommen, ladder, grote bolders en leuningen en daarnaast herstellen ze betonschades.  

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen ze samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken ze steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken ze die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.

Vorig artikelAlbert Heijn Heerschap Muntpassage in Weert straks weer als nieuw
Volgend artikelNog geen Regio Deal voor Midden-Limburg