Oproep gastvrijheidssector aan provincies: geef toerisme en recreatie de ruimte

In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart roepen Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland de provincies op toerisme en recreatie de ruimte te geven. De brede gastvrijheidssector zorgt in Nederland voor welvaart én welzijn en raakt terreinen als wonen, verkeer en natuur. In een maandag uitgebracht manifest pleiten de initiatiefnemers er dan ook voor dat de brede gastvrijheidssector een plek krijgt in elk toekomstig provinciaal collegeprogramma.

In het manifest zetten Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland aan de hand van zes punten uiteen hoe de provincies de brede gastvrijheidssector voldoende ruimte kunnen geven. “Het gaat ons hierbij niet alleen om het creëren van fysieke ruimte, waarvan wij weten dat die schaars is’’, aldus Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, namens de initiatiefnemers. “Wij willen ook meer aandacht voor bijvoorbeeld verduurzaming en investeringen in infrastructuur. Alles wat recreatie en toerisme stimuleert.’’ 

Creëren en verduurzamen

Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland zien meerdere manieren om extra ruimte te creëren. Bijvoorbeeld door vrijkomende landbouwgronden om te vormen tot recreatiegebieden en te stoppen met het afsluiten van bestaande gebieden. Toerisme en recreatie kunnen wanneer goed uitgevoerd vaak prima samengaan met natuurbescherming. Daarnaast is het van belang de gastvrijheidssector te betrekken bij de verduurzaming van gebieden. Hierbij zouden regelingen om te verduurzamen voor ondernemers makkelijker vindbaar en beter bruikbaar moeten zijn. 

Willen recreatieve en toeristische voorzieningen kunnen floreren dan is het essentieel dat zij goed bereikbaar zijn. Het schrappen van bijvoorbeeld buslijnen is ongewenst. De provincies wordt juist gevraagd om investeringen in vervoersopties en infrastructuur en hierbij oog te hebben voor zowel het provinciale wegennet als voor wandel- en fietsnetwerken. 

Tot slot vragen Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland de recreatieparken bestemd te houden voor recreatie. Permanente bewoning moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Geregeld wordt er op deze parken langdurig gewoond, wat een negatieve invloed heeft op de vitaliteit en recreatieve functie.

Handreiking aan provincies

“Met dit manifest doen wij een handreiking aan de provincies’’, aldus Dijkema. “Als brede gastvrijheidssector vragen wij niet alleen, wij willen absoluut ook meedenken en meedoen. De kennis en kunde bij ondernemers, destinatie- en citymarketingorganisaties en brancheverengingen is groot. Maak hier als provincie gebruik van zodat we met elkaar de ruimte creëren die toerisme en recreatie nodig hebben.’’

Het manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte! is tot stand gekomen in samenwerking tussen Destinatie Nederland, het landelijk netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties, en Gastvrij Nederland, het platform van branches en organisaties uit de gastvrijheidssector.

Vorig artikelCFC Gravelevent op zaterdag 18 maart 2023
Volgend artikelHet Limburgs Landschap presenteert nieuw vrijwilligersplatform met symposium in Baexem