Intentieovereenkomst Bouwen Kleine Kernen gemeente Leudal

Foto via Depositphotos ([email protected])

LEUDAL – Op 8 februari ondertekenden corporatiebestuurder van Wonen Limburg Ger Peeters en wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal de intentieovereenkomst Bouwen Kleine Kernen. Met deze overeenkomst spreken de gemeente Leudal en Wonen Limburg de intentie naar elkaar uit om zich in te zetten voor de leefbaarheid van de dorpen en alle kernen, groot en klein, in Leudal door betaalbare woningen te realiseren.

Wethouder Robert Martens, gemeente Leudal: “We staan voor de uitdaging onze dorpen leefbaar te houden, voldoende duurzame en levensloopbestendige woningen te (laten) bouwen voor de juiste doelgroepen, in te spelen op de klimaatveranderingen en voorzieningen bereikbaar te houden. In samenwerking met corporatie Wonen Limburg hebben we deze ambitie in de intentieovereenkomst vormgegeven.” 

Alles in één

Bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg: “Door de beperkte(re) behoefte in de kleine kernen is planontwikkeling in het betaalbare segment duur en tijdrovend. Door middel van deze intentieovereenkomst is het mogelijk om één voorbereiding-, ontwikkel- en bouwfase te doorlopen voor een woningbouwplan dat we in meerdere kleine kernen kunnen gaan realiseren.” 

Uitgangspunten

Wethouder Robert Martens: “Onder kleine kernen worden de kernen Nunhem, Heibloem, Hunsel en Neeritter verstaan. De gemeente stelt geen kwantitatief maximum aan de beoogde woningen, maar stelt de kwalitatieve, stedenbouwkundige en ruimtelijke uitwerking van het initiatief centraal. Dit is één van de uitgangspunten van de intentieovereenkomst.” 

Meer informatie

Op 20 oktober is de structuurvisie Wonen 2022 in werking getreden. Hierin staat de ambitie centraal: woningbouw in alle kernen. Daarnaast is in het coalitieakkoord 2022-2026 vastgesteld dat er in de komende vier jaar beleidsruimte wordt geboden om 750 woningen te laten realiseren in alle dorpen in de gemeente Leudal.

Vorig artikelGemeente Leudal wenst een gezond leven voor inwoners
Volgend artikelRotaryclubs Weert doneren Shelterboxen voor slachtoffers aardbevingsramp in Turkije en Syrië