Samen werken aan een Integraal Kind Centrum in Weerter wijk Boshoven

Fotograaf: Gemeente Weert

WEERT – Voor de basisscholen en de kinderopvang in de wijk Boshoven staat nieuwbouw op de planning. Daarom wordt gezocht naar een geschikte plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum voor Boshoven (IKC).

In dit IKC komen de Odaschool, de Uitkijktoren en kinderopvang samen op één locatie. Gemeente Weert, schoolbestuur MeerderWeert (Odaschool), schoolbestuur Eduquaat (Uitkijktoren) en Humankind kinderopvang hebben op 23 januari 2023 een intentieovereenkomst getekend, waarin hun gezamenlijke ambities zijn vastgelegd.

Locatiekeuze project

De volgende stap is het onderzoek naar de beste locatie voor het IKC Boshoven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de ligging in de wijk, de beschikbare ruimte en bereikbaarheid. Ook omwonenden en belanghebbenden worden betrokken met een participatieproces. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de nieuwe locatie.

Vervolg

Na de keuze voor definitieve locatie moet een ontwerp voor het gebouw, de buitenruimte en het openbaar gebied gemaakt worden. Ook moet (afhankelijk van de locatie die gekozen wordt) het bestemmingsplan nog worden aangepast en een omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd. Pas daarna kan de bouw starten. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in de loop van 2026 gereed kan zijn.

Vorig artikelKai van Gansewinkel is de 71e Jeugdpreens van Wieërt
Volgend artikelDerde editie van Speakers’ Corner in Café de Harmonie in Weert