Extra geld voor groen en wegen in gemeente Leudal

Foto via Depositphotos (HayDmitriy)

De gemeenteraad heeft tijdens de Raadsvergadering van 13 december jl. besloten ruim 2,7 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de wegen en het openbaar groen in de gemeente Leudal voor de periode 2023 t/m 2026. Daarnaast heeft de gemeenteraad € 550.000 per jaar extra beschikbaar gesteld voor het vervangen van wegen.

Wethouder Robert Martens: “Samen met de buitendienst en de aannemers, die het onderhoud uitvoeren, gaan we ervoor zorgen dat de wegen en het openbaar groen de komende 4 jaar op een duurzame wijze worden onderhouden. Dit draagt bij aan de ambitie van een aantrekkelijke en veilige omgeving om te wonen, werken en verblijven voor onze inwoners en bezoekers. Dit betekent ook dat wanneer een weg onveilig is we maatregelen nemen om dit te herstellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat vorst met een wegdek kan doen.”

Stichting Steenbreek     

Daarnaast sluit de gemeente Leudal zich vanaf volgend jaar aan bij Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek is onder andere bekend van de landelijke acties zoals tegelwippen, het aanleggen van geveltuintjes, het vergroenen van boomspiegels en diverse cursussen. Stichting Steenbreek is opgericht om de verstening te stoppen (zowel in de openbare ruimte alsook in particuliere tuinen) en de leefomgeving duurzaam te vergroenen. Wethouder Robert Martens: “Samen met Stichting Steenbreek gaan we in 2023 aan de slag met het verder vergroenen van de leefomgeving en het vergroten van de biodiversiteit in onze mooie gemeente.” 

Monitoring       

Elke maand controleren toezichthouders op 135 a-selectieve locaties of het onderhoud van de wegen en het openbaar groen voldoet aan kwaliteitsniveau B. Dit is het niveau waar het onderhoud aan moet voldoen. Daarnaast kijken ze naar het onderhoud van het straatmeubilair (o.a. zitbanken en prullenbakken), zwerfvuil en hondenpoep. Wanneer wordt geconstateerd dat het onderhoudsniveau niet voldoet, kan de gemeente op dat moment relatief snel en adequaat bijsturen. Dit door de inzet van bijvoorbeeld een extra onderhoudsploeg van het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB). 

150 initiatieven

De gemeente stimuleert inwoners ideeën en initiatieven aan te dragen en zelf werkzaamheden te verrichten in de openbare ruimte. Op dit moment zijn er al ruim 150 initiatieven waarbij inwoners een stukje van het openbaar groen zelf onderhouden. Een mooi voorbeeld is de picknickplaats met de buurtmoestuin, gelegen aan de Roorstraat in Baexem. Wethouder Robert Martens: “Een prachtig initiatief dat tot stand is gekomen door een aantal enthousiaste inwoners.”

Vorig artikelWeerter filmdocumentaire ‘Leuken in vroeger jaren’ binnenkort te zien
Volgend artikelEen nieuwe multifunctionele accommodatie voor Nederweert