Ontwerp voor invulling gebied Kanalenviersprong in Nederweert

NEDERWEERT – Op dinsdag 15 november konden direct aanwonenden rond de Kanalenviersprong in Nederweert zich laten informeren over het Gebiedsontwerp Kanalenviersprong. Samen met een aantal partners wil de gemeente Nederweert dit unieke gebied een boost geven. De plannen willen we ook via deze weg breder delen.   

Om tafel

Om tot een ontwerp voor het gebied rond de Kanalenviersprong te komen, zat de gemeente Nederweert het afgelopen jaar regelmatig met belanghebbenden en relevante partijen om tafel. Op dinsdag 21 juni vond een dialoogavond plaats met de omgeving. Daar werd veel bruikbare informatie opgehaald. Verder is er gesproken met Rijkswaterstaat, het bedrijf Kalle & Bakker, Scouting Nederweert en Scouting Nederland. 

Keuzes maken

Op basis van deze informatie heeft het gemeentebestuur een aantal keuzes gemaakt over de invulling van het gebied. En ook over hoe we deze plek meer onder de aandacht gaan brengen. We zijn namelijk trots op onze Kanalenviersprong en het is belangrijk om mensen van dit bijzondere stukje Nederweert te laten genieten. Diverse wensen uit de dialoogavond zijn terug te vinden in het ontwerp.

Ontwerp vertaald in panelen

Adviesbureau Viforis ondersteunde de gemeente bij het tot stand komen van het ontwerp. Een cultuurhistorische gebiedsanalyse was ook onderdeel van de planvorming. De uitwerking is vastgelegd in een aantal informatiepanelen. U kunt deze onderstaand downloaden of inzien in de hal van het gemeentehuis. De afbeeldingen laten het ontwerp zien en de onderbouwing en hoe de gemaakte keuzes zijn ingepast in het gebied. 

Bekijk de documenten via Nederweert.nl.

Vorig artikelPrinsenpaar De Pinmaekers ontvangt tweede boekje Sjannie van Nierop
Volgend artikelGemeente Leudal doet mee aan Orange the World