Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg: 1000 dagen onderweg

15 tot 20% van alle zwangeren in Nederland verkeert in een kwetsbare situatie. Inmiddels is bekend dat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor een gezonde toekomst. De provincie Limburg, de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en diverse zorgpartijen en zorgverzekeraars hebben de handen ineengeslagen om dit in deze regio op te pakken. Het actieprogramma Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg geeft hier invulling aan en zorgt ervoor dat opgroeien in een veilige en gezonde omgeving vanzelfsprekend wordt. Het programma bereikt eind november haar eigen mijlpaal: het is dan 1000 dagen onderweg. Tijdens de bijeenkomst ‘WIJ GROEIEN’ voor professionals en betrokkenen op 30 november blikken de organisatoren terug op de groei van het netwerk en kijken ze vooruit naar hoe ze nog ‘verder kunnen groeien’.

Veel bereikt

De focus van het actieprogramma ligt zowel op het welzijn van het kind als ook op de ondersteuning van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Samenwerken is de rode draad in het hele programma en in ieder traject. Het programma wordt begeleid door een programmateam van Robuust, die regionale samenwerkingen begeleidt vanuit VWS.

In de afgelopen 1000 dagen is er vooral ingezet op het zichtbaar maken en met elkaar verbinden van zoveel mogelijk partijen. Sommige initiatieven die al langer bestonden zijn verder uitgerold door de nieuwe contacten die zijn ontstaan. Het project Nu niet zwanger bijvoorbeeld, dat het moeilijke gesprek aangaat over onbedoelde zwangerschappen. Of het project Centering Zwangerschap, een groepsgerichte begeleiding tijdens de zwangerschap waarbij aanstaande ouders elkaar ontmoeten en spreken over gezamenlijke thema’s.

Bijeenkomst ‘WIJ GROEIEN’

Tijdens de bijeenkomst, die geopend wordt door de provinciaal gedeputeerde Madeleine van Toorenburg, geven een aantal projecten hun groei weer en vooral ook de ambities voor komend jaar. Vanwege het belang van dit programma draagt de Provincie ook financieel bij. “De provincie ondersteunt Kansrijke Start van harte. De eerste duizend dagen zijn cruciaal. We dragen financieel bij en stimuleren de samenwerking tussen het sociale en het medische domein’’, aldus Madeleine. Tevens wordt het magazine ‘WIJ GROEIEN’ uitgereikt, met daarin aandacht voor alle projecten, verhalen uit de doelgroep en van betrokken professionals.

Doorgroeien

Het programma groeit op veel gebieden. Een ervan is het aantal organisaties en partijen dat een rol speelt in de eerste 1000 dagen van een kind. Inmiddels zijn ruim 90 organisaties betrokken, waarvan er 40 het convenant hebben getekend. Met het tekenen van het convenant zeggen zij toe een actieve bijdrage te leveren. Tijdens de bijeenkomst worden de nieuwe organisaties verwelkomd. Ook het aantal projecten en het netwerk groeit, net zoals de groep ouders die meedoet, het aantal gemeenten dat de nieuwe interventies inzet en ook de contacten tussen het sociale en medische domein.

2023: lokale samenwerkingen

Samenwerken begint bij elkaar leren kennen. 2023 zal daarom in het teken staan van de groei in de lokale gebieden of gemeenten. Verschillende projecten zijn nu al aanwezig in een paar gemeenten, maar nog niet in álle gemeenten van Noord- en Midden- Limburg. Daarnaast wordt in 2023 toegewerkt naar een duurzame inbedding van dit programma in de regio, waarbij vooral aandacht is voor het betrekken van de mensen waar het om gaat: de aanstaande ouder(s). Zij vormen een belangrijke groep die mee gaat sturen op de meest relevante onderwerpen.

Meer weten?

Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg maakt deel uit van het landelijke programma Kansrijke Start. Meer informatie: www.kansrijkestartnl.nl.

Vorig artikelLeden WeertEnergie investeren in nieuw zonnepark Leveroysedijk
Volgend artikelPrinsenpaar De Pinmaekers ontvangt tweede boekje Sjannie van Nierop