Waterschap Limburg neemt extra maatregelen om water vast te houden

De zomer van 2022 was extreem droog. We zagen droogvallende beken en sterk dalende grondwaterstanden. Inmiddels zijn de beken weer redelijk gevuld en is er een beginnend herstel van de grondwaterpeilen. Om in april met een goed aangevulde bodemvoorraad te starten, moet er nog veel water gespaard worden. Om nog beter bestand te zijn tegen een eventuele droogte in 2023 heeft Waterschap Limburg maatregelen aangekondigd om het water meer vast te houden.

“Het gaat concreet om drie zaken, namelijk het verhogen van de stuwen, agrariërs oproepen om het water in het voorjaar langer vast te houden en het opstarten van enkele pilots tot het natter maken van de grond”, aldus Chrit Wolfhagen, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.

De voorgestelde maatregelen

Meer verhogen van de stuwen

Normaal worden in oktober de stuwen verlaagd (winterstand). In de afgelopen twee jaar heeft Waterschap Limburg de stuwen in de winterperiode al hoog gehouden. Gegeven de huidige grondwatersituatie wil het waterschap deze winter nog verder gaan en zoveel mogelijk stuwen selecteren die nog eens 15-20 cm boven deze winterstand kunnen worden ingesteld.

Agrariërs oproepen om langer te conserveren in het voorjaar

Mocht de grondwatervoorraad rond 1 maart 2023 niet voldoende zijn aangevuld, dan roep het waterschap de agrariërs op om van 15 maart tot 15 april de boerenstuwen/peilgestuurde drainages nog hoog te houden. Dit verlengt de periode waarin aanvulling van water kan plaatsvinden.

Opstarten van enkele pilots natter maken van de grond

De komende maanden gaat Waterschap Limburg in gesprek met LLTB en terrein beherende instanties om te komen tot enkele compacte gebiedspilots waarbij ze de peilen fors gaan verhogen en bijvoorbeeld extra water inlaten in een natuurgebied of op agrarische gronden. Door dit soort kleinschalige pilots ook te monitoren door middel van peilbuizen, komt scherper in beeld wat het rendement is van lokale peilopzet op de ondiepe grondwaterstanden ter plaatse. Chrit Wolfhagen: “Het gaat hier om maatwerk met de omgeving op het juiste moment.”

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de website van Waterschap Limburg.

Vorig artikelSfeervol Kerstconcert door Con Amore Baexem
Volgend artikelSamenwerking Global Food Group, Global Feed Mill en Nijsen company