Verbouwing van De Groene Transformator in Roermond gaat van start

ROERMOND – Op 20 september heeft het college ingestemd met de vergunningsaanvraag voor het oude Phillipsterrein op de Bredeweg 10 in Roermond. Dit betekent dat het Duurzaamheidscentrum De Groene Transformator mag gaan starten met de verbouwing. De plannen voor de verbouwing en de inrichting zijn gemaakt in samenwerking met de partners en vrijwilligers. Het wordt dus een centrum van, met en door de inwoners en ondernemers vanuit de regio Roermond.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een groot containerbegrip. In de kern gaat het over onze gehele manier van leven, binnen de draagkracht van de aarde. Vrijwel alles wat we in onze samenleving doen, heeft een raakvlak met duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van onze woningen, wat je eet, de producten en kleding die je koopt, hoe we met ons afval omgaan of hoe we met de (stads)natuur omgaan. Verschillende wethouders zijn bij de pop-up van De Groene Transformator inmiddels langsgekomen om in gesprek te gaan. Zo kunnen de gemeente en het Duurzaamheidscentrum elkaar versterken en helpen bij de grote uitdagingen die ons te wachten staan. Samenwerking kunnen we in deze tijd heel goed gebruiken. Met alle vrijwilligers, onze partners maar zeker ook met de gemeente. Laat dat nu precies hetgeen zijn waar met dit nieuwe college gelijk mee is gestart. 

Gewijzigde openingstijden Pop-Up De Groene Transformator

Ben je benieuwd hoe je duurzamer kan leven, ben je op zoek naar inspiratie, een luisterend oor of juist naar heel praktische tips? Dan ben je vanaf dinsdagavond 4 oktober van harte welkom bij onze pop-up van De Groene Transformator. We zijn dan elke dinsdag open tussen 19-21 uur. Er is ook een vrijwilliger aanwezig die het gesprek met inwoners aangaat om meer inzicht te geven in de volgorde en mogelijkheden om je huis te verduurzamen.

Op vrijdagochtend 30 september zijn we voor de laatste keer op vrijdag open van 11-13.30 uur.

Op de vraag waarom de wethouders het belangrijk vinden dat De Groene Transformator er komt, gaven ze deze reacties:

Wethouder Jos van Rey

Duurzaamheid, Klimaat & Energie | Milieu & Afval

“Het duurzaamheidscentrum is een prachtig verbindend initiatief voor het verduurzamen van Roermond. Er gebeurt al veel op dit gebied maar als gemeente zijn we ambitieus voor nog meer! Via het duurzaamheidscentrum proberen we iedereen te inspireren en informeren door inwoners en organisaties samen te brengen!” 

Wethouder Felix van Ballegooij

Natuur, Landschap, Water & Biodiversiteit | Burgerparticipatie | Onderwijs

“Slim verduurzamen betekent ook dat je rekening houdt met biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Mensen leven namelijk samen met beschermde diersoorten zoals vleermuizen en bijen. Zo kan het zonder nadenken volpurren van muur soms betekenen dat bepaalde soorten verdwijnen. Het Duurzaamheidscentrum ondersteunt inwoners met het natuurinclusief verduurzamen en dat is zeer nodig in de enorme verduurzamingsopgave die nu gelukkig steeds meer op gang komt.”

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne

Sociaal Domein | Volksgezondheid | Sociale zaken

“Bij het thema duurzaamheid denk je vlug aan klimaat en milieu. Maar het raakt veel meer aspecten. Het duurzaamheidscentrum kan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het sociaal domein. Denk aan hoeveel verschil je kunt maken bij het hergebruik van kleding, het verbouwen van eigen groente of het kopen bij de lokale boer. Kijk welke kleine zaken je thuis kunt aanpakken om energie te besparen om de energierekening zo laag mogelijk te houden. Zeker nu met de dreigende energiearmoede kunnen de tips van het duurzaamheidscentrum voor velen helpend zijn. Duurzaam en groener leven bevordert welzijn, gezondheid en is goed voor de beurs!” 

Help je mee?

De komende maanden worden er bij De Groene Transformator drie ruimtes verbouwd, die zijn aangeboden door de eigenaar Berend Matzinger. Heb je tijd en zin om daarbij een handje te helpen, dan ben je van harte welkom! Dinsdag 27 september is er een vrijwilligersavond waarop wordt gevierd dat ze aan de slag kunnen gaan en wordt er verteld waar ze jouw hulp goed bij kunnen gebruiken. Sluit je ook aan? Meld je aan via [email protected], en proost mee op de volgende fase!

Vorig artikelHet symposium over de toekomst van onze regio
Volgend artikelChoral Evensong op 2 oktober in Franciscus Huis Weert