Van 3 oktober t/m 17 februari onderhoud aan Sluis 16 in de Zuid-Willemsvaart Weert

Wegverkeer kan 4 en 5 oktober niet over de brug.

Foto via Rijkswaterstaat / Studio Retouched

WEERT – Van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 17 februari verrichten aannemers Van Doorn en SPIE in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden aan Sluis 16 in de Zuid Willemsvaart vlakbij Weert. De sluis is gedurende deze periode gestremd voor scheepvaart. Wegverkeer kan 4 en 5 oktober niet over de brug.

Het wegverkeer is gestremd in verband met het uithijsen van de sluisdeuren en werkzaamheden aan de brug (Kazernelaan). Er geldt dan een omleidingsroute. Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Goed functioneren van de sluizen is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van scheepvaart. Sluis 16 stamt uit 1932 en vanwege leeftijd, intensief gebruik en ophoping van slib neemt de werking van de sluisdeuren door de jaren heen af. Om de betrouwbaarheid van de sluis te herstellen en te borgen wordt er onderhoud gepleegd aan deze sluis. Begin 2023 gebeurt dat ook bij de verderop gelegen Sluis 15. De planning van de onderhoudswerkzaamheden is tot stand gekomen na afstemming met diverse belanghebbenden.

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat Zuid Nederland laat verrichten aan oevers, rivieren en kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.

Vorig artikelKinderboekenweek 2022: GI-GA-GROEN!
Volgend artikelKermiscultuur wordt bijgeschreven als Immaterieel Erfgoed