Gemeente Weert nodigt initiatiefnemers uit om te komen met ideeën voor klein wonen

WEERT – Gelet op de druk op de woningmarkt en de toenemende behoefte aan tijdelijke, kleine, woningen voor verschillende doelgroepen, kiest het college van burgemeester en wethouders in Weert voor een participatieve route. De gemeenteraad besluit op 15 juni aanstaande over de notitie Klein Wonen in Weert. Een onderdeel van deze notitie is het plan om inwoners en initiatiefnemers te stimuleren zelf met ideeën en locaties te komen waar tijdelijke (10 jaar), kleine, woningen mogelijk zijn. Deze initiatieven worden getoetst aan kwaliteitskaders en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad met als doel om een aantal pilots daadwerkelijk te realiseren en deze na 1 jaar te evalueren. Deze werkwijze sluit aan bij de Strategische Visie Werken aan Weert 2030.

Pilot in relatie tot Strategische Visie

In de Strategische Visie Werken aan Weert 2030 zijn 5 waarden opgenomen die de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van Weert. Deze waarden zijn:

  1. Goed wonen voor elke doelgroep
  2. Iedereen doet mee
  3. Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
  4. Duurzaam en innovatief ondernemen en leven
  5. Goed ontsloten en verweven met de regio’s

De pilot ‘klein wonen’ moet ervoor zorgen dat er beweging komt in de woningmarkt. Initiatiefnemers wordt de kans gegeven met plannen te komen om tijdelijke woningen te realiseren in Weert. Deze pilot sluit goed aan bij de gemeentelijke ambitie van goed wonen voor elke doelgroep, wat betekent dat er voor ieder wat wils is op het gebied van woningentypen, locatie en inkomen.  

Klein wonen

Kleine woningen, ofwel Tiny Houses, worden steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een kleinere woning.  Je kunt de doelgroep voor “klein wonen” grofweg onderverdelen in 3 groepen, de doelgroep die klein wil wonen vanuit hun ideaalbeeld om zelfvoorzienend te zijn, de doelgroep die klein wil wonen als compromis vanwege de betaalbaarheid/beschikbaarheid van wonen en de groep mensen die deel uit maakt van een klein huishouden en die naar een sociale huurwoning op zoek is. De realisatie van tijdelijke, kleine, woningen kan de druk op de woningmarkt snel verlagen, en draagt bij aan de doorstroming.

Voorwaarden

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Namens het college leg ik graag uit hoe we dit plan zien. Ideeën vanuit initiatiefnemers worden getoetst op de kaders die zijn vastgelegd in een notitie, die na instemming door de gemeenteraad, als beleidsregel gepubliceerd wordt. Initiatieven worden op kwaliteit beoordeeld en kunnen, bij voldoende kwaliteit, tot uitvoering worden gebracht. De periode van de uitvraag loopt in eerste instantie voor één jaar, het betreft een pilot. Daarna wordt de pilot geëvalueerd waarbij wordt gekeken of de pilot een vervolg krijgt.’

Initiatiefnemers

Het college van burgemeester en wethouders nodigt initiatiefnemers of inwoners uit om met plannen te komen, nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de notitie.

Vorig artikelHoe krijgen we nuggers, nieuwkomers, statushouders, parttimers en bankzitters aan het werk?
Volgend artikel32e toertocht met oude motoren door Midden-Limburg op 6 juni