Stadsgidsen Weert nemen afscheid van Frans Oerlemans en Jan Lemmen

WEERT – Stadsgidsen Weert hebben tijdens een speciale vergadering op donderdag 19 mei,  afscheid genomen van voorzitter Frans Oerlemans en secretaris Jan Lemmen.

Tijdens de bijeenkomst werd het tweetal uitgebreid geprezen voor hun inzet en het nog meer op de kaart zetten van het vrijwilligerswerk van de Stichting Stadsgidsen Weert.

Na afloop van de vergadering was er in Het Hof van Keent een gezellige afscheidslunch.

Lemmen en Oerlemans

Jan Lemmen (80), was vanaf 2012 stadsgids en sinds 2013 vervulde hij met verve de rol van secretaris en ‘wetenschappelijk’ geweten van het team. Jan zorgde ook voor de vele foto’s en filmpjes en was een van de samenstellers van de vele boekjes die uitgegeven zijn door de stadsgidsen.

Frans Oerlemans (81) meldde zich in 2014 aan als stadsgids en volgde in 2016 Lily Verhoeven op als voorzitter. Frans was als oud-schoolleider een moderne voorzitter en het door hem gevoerde ‘participatief leiderschap’ stimuleerde de gidsen om met initiatieven te komen en gaf ruimte om die ook uit te werken. Hij stuurde op afstand en zag toe op de realisatie. Onder het voorzitterschap van Frans Oerlemans is het aantal wandelingen, de core-business van de stadsgidsen, enorm toegenomen.

Veel nieuwe initiatieven

Door de inbreng van beiden (én het enthousiasme van de overige stadsgidsen…) heeft de Stichting zich een stevige positie verworven binnen de organisaties die actief zijn op het gebied van de cultuurhistorie in Weert.

Zo hebben de stadsgidsen een belangrijke bijdrage geleverd aan het Van Hornejaar in 2018. De stadsgidsen waren nauw betrokken bij de coördinatie van activiteiten en hebben voorts een speciale van Hornewandeling ontwikkeld, die vooraf gegaan werd door een klankbeeld en die beschreven werd in een fraai boekje. Verder was er onder hun bestuur een grote inbreng en betrokkenheid bij de jaarlijkse ‘Gluren bij de Buren’ van De Aldenborgh;  de betrokkenheid, samen met andere leden van de erfgoedgemeenschap, bij educatieve activiteiten rond de opgravingen op de voorburcht en de ontwikkeling van het Kasteelpark Nijenborgh; de betrokkenheid bij de archeologiedagen en de Open Monumentendag en de (her)uitgave van een reeks fraaie wandelgidsjes. Voorts is tijdens hun bestuur een nieuwe website gemaakt en hebben de stadsgidsen presentaties voorbereid en gemaakt voor organisaties als de Zonnebloem, Beekkwartier (punt Welzijn), zorgcentrum Hiëronymus en het St. Jozefgilde.

In samenwerking met de VVV-regio zijn een drietal digitale IZI-travel wandelingen en fietstocht in de directe omgeving van Weert tot stand gebracht.

Nieuw bestuur

De tien stadsgidsen hebben uit hun midden -unaniem- een nieuw bestuur gekozen. Carla Bronzwaer is benoemd  tot secretaris en Jan Leenders tot voorzitter. Annelies Diks blijft penningmeester. Verder bestaat het stadsgidsenteam uit: Lenie Rademakers, Ed Bijmans, Koos Neijnens, Peter Theunissen, Harrie Mennen, Jos Leenders en Theo Halfers.

Vorig artikelOvertreffende trap opbrengst Weert Collecteert! 2022
Volgend artikelNieuwe serviceclub in Weert: Cum Grano Salis