Start herinrichting sportpark Boshoven in Weert

Parkeerplaats Sportpark Boshoven

WEERT – De herinrichting van sportpark Boshoven gaat de startfase in. De gemeenteraad is gisteravond unaniem akkoord gegaan met het voorstel om te starten met de eerste werkzaamheden, en hiervoor geld beschikbaar te stellen. In de startfase komt er een tweede ingang tot het sportpark, een nieuwe fiets/voet verbinding en een voetbalveld wordt gerenoveerd.

Aanleiding

Dankzij een breed sportaanbod wordt Sportpark Boshoven intensief gebruikt. De inrichting en uitstraling hebben echter een opwaardering nodig. In het samenwerkingsverband Open Park Weert wordt gewerkt aan een toekomstbestendig en robuust sportpark Boshoven. De startfase is een eerste stap in de verbetering van het sportpark.

Een nieuwe toegang en veiliger parkeren

Na de zomer wordt een nieuwe weg aangelegd aan de achterzijde van het park. Dankzij deze nieuwe ontsluiting (vanaf de Suffolkweg) verbeteren ze de bereikbaarheid van het sportpark en voor fietsers en wandelaars maken ze een doorlopende weg van ingang tot ingang.

Voor de hulpdiensten betekent de nieuwe ingang dat het sportpark vanaf twee zijden toegankelijk wordt voor een optimale bereikbaarheid bij calamiteiten. De verkeersveiligheid wordt verbeterd met een autoluwe inrichting. De parkeerproblemen worden aangepakt door een uitbreiding van de parkeerplaatsen. Uiteraard hebben ze aandacht voor een klimaatadaptieve inrichting. Tevens onderzoeken ze hoe het autoverkeer verder van het sportpark geweerd kan worden.

Renovatie voetbalveld

In de startfase gaan ze ook een voetbalveld renoveren. Dit is noodzakelijk voor de bespeelbaarheid van het veld op lange termijn. Bij deze renovatie wordt het veld gelijktijdig iets vergroot en verschoven om ruimte te maken voor de aanleg van de tweede ontsluiting naar de Suffolkweg.

Vervolg herinrichtingsplan

De ontwikkelingen met betrekking tot de sporthal en de intensivering van de voetbalsport zijn van invloed op het herinrichtingsplan. De parkeercapaciteit wordt onderzocht en de infrastructuur wordt hierop aangepast. Het totale herinrichtingsplan leggen ze dit najaar voor aan de gemeenteraad.

Start werkzaamheden

In totaal heeft de raad € 400.000,– beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden in de startfase en de uitwerking van het totale herinrichtingsplan. De werkzaamheden zelf starten in de tweede helft van 2022, in goed overleg met de betrokken verenigingen en de direct belanghebbenden.

Vorig artikelOpvolgers Herbergier Heythuysen: “Hier gaan we voor!”
Volgend artikelZoektocht naar vader eindigt op Britse begraafplaats in Nederweert