Hartpatiënten in regio Weert verzekerd van beste zorg

WEERT – Zorgaanbieders in de regio Weert sluiten aan bij het Nederlands Hart Netwerk om behandelresultaten voor hartpatiënten nog verder te verbeteren. Het gaat om het SJG Weert en huisartsenzorggroep Meditta. Eerder sloot huisartsenzorggroep PoZoB al aan. Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals van de eerste, tweede en derde lijn om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren.

In de regio Zuidoost Brabant wordt al enkele jaren succesvol op deze manier samengewerkt tussen huisartsen, cardiologen, apothekers, ambulancedienst en thuiszorgorganisaties. “De hartzorg in die regio is meetbaar verbeterd. Mooi dat wij in de regio Weert nu dezelfde slag gaan maken en ons aansluiten bij dat bestaande netwerk”, zegt cardioloog dr. Ben Cost van SJG Weert.

Binnen het netwerk zijn afspraken gemaakt, zodat elke betrokken zorgspecialist – van huisarts tot cardioloog – op dezelfde manier werkt. Voor de patiënt met hartklachten betekent dit bijvoorbeeld minder dubbele diagnostiek, waardoor er sneller gestart kan worden met de juiste behandeling. Daarnaast wordt continu onderzoek gedaan om de zorg te verbeteren.

“We kijken echt over elkaars grenzen heen om elke patiënt de juiste zorg te kunnen bieden. Alle protocollen worden/zijn op elkaar afgestemd, zodat het voor de patiënt niet meer uitmaakt bij welke zorgaanbieder hij zich aanmeldt. Hij is altijd verzekerd van de beste zorg”, zegt cardioloog dr. Pepijn van der Voort van het Catharina Ziekenhuis, dat is aangesloten bij het netwerk. Zelf behandelt hij ook hartpatiënten in het ziekenhuis in Weert. “Onze aanpak zet de patiënt centraal, de organisaties volgen daarin.”

Waardegedreven zorg

“Het lijkt logisch dat professionals uit de eerste, tweede en derde lijn gaan samenwerken om de patiëntenzorg met hulp van uitkomstindicatoren steeds beter te maken. Maar de succesvolle samenwerking binnen het Nederlands Hart Netwerk is uniek in de wereld. De sleutel ligt in het vertrouwen in elkaar en het doordrongen zijn van het gezamenlijk belang. Door op de achtergrond de processen te verbeteren, wordt de zorg voor onze patiënt uiteindelijk beter”, zegt cardioloog dr. Hans Janssen uit het Anna Ziekenhuis in Geldrop, dat ook één van de aangesloten ziekenhuizen is.

Vorig artikelBrökwagters pakken uit met online én offline programma
Volgend artikelOnline bijeenkomst ‘Zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg’