Op weg naar een energieneutraal Weert

WEERT – De gemeenteraad is op 15 december akkoord gegaan met de Weerter Transitievisie Warmte. Deze visie laat zien hoe ze in de toekomst woningen en bedrijfspanden verwarmen en verkoelen. Het maakt inzichtelijk waar kansen liggen en beschrijft stappen tot 2030 en de periode daarna.

De keuzes zijn echter nog niet vastgelegd. Het doel dat in 2030 alle gebouwen in de gemeente Weert aardgasvrij-proof zijn, betekent onder andere dat alle gebouwen goed geïsoleerd zijn. Uiterlijk 2040 worden alle gebouwen verwarmd zonder aardgas.

Volgens het Klimaatakkoord van het Rijk moeten alle gemeenten in Nederland voor het eind van het jaar een Transitievisie Warmte vaststellen. Het realiseren van de warmtetransitie is niet alleen een technische, maar ook een maatschappelijke opgave. Uiteindelijk krijgt iedere inwoner en ondernemer hier mee te maken.

Alternatieve energiebronnen

De Transitievisie Warmte maakt duidelijk met welke technieken gebouwen in Weert onafhankelijk van het aardgas kunnen worden, zo meldt de gemeente Weert. Uit onderzoek blijkt dat er niet één oplossing is, maar een mix van hernieuwbare bronnen zal leiden tot een optimale toekomstige energievoorziening. Enerzijds is er in de stad potentie voor een groot warmtenet, dat uit diverse bronnen gevoed kan worden. Anderzijds zijn er ook veel gebouwen die zich beter lenen voor een individuele oplossing, zoals warmtepompen. Verder blijkt dat de hybride warmtepomp op dit moment een betaalbare deeloplossing is voor alle woningen en gebouwen.

Eerlijk, kansrijk en groen

Weert heeft een Routekaart Energietransitie die met de waarden: eerlijk, kansrijk en groen de basis vormt voor de Transitievisie Warmte. Dat betekent onder meer dat met projecten die uit deze visie volgen, woonlastenneutraliteit wordt nagestreefd en bijdragen aan het bestrijden van energiearmoede. B

ij de warmtetransitie draaien de eerste stappen om isolatie en het terugdringen van het energieverbruik in woningen, zowel bij huur- als koopwoningen. Dat bespaart op de energiekosten. Na 2030 kunnen eigenaren van gebouwen bovendien makkelijker overstappen op een aardgasloze verwarming omdat panden dan al goed geïsoleerd zijn.

Pas veel later, na 2030, volgt de overstap van het gas naar een andere energiebron. Ondertussen stimuleert de gemeente inwoners die uit eigen initiatief al eerder aardgasvrij willen worden.

Initiatieven

Voor de warmtetransitie zoekt de gemeente actief samenwerking op met andere belanghebbenden. Dat zijn in ieder geval WeertEnergie, woningcorporaties Wonen Limburg en Woonik en netbeheerder Enexis. Een voorbeeld is het samenwerkingsverband Warm Wonen in Weert. Dit project helpt inwoners om hun (huur)huis klaar te maken voor de toekomst. Zodat een comfortabele en energiezuinige woning binnen handbereik is.

Zo geven energieverkenners van Warm Wonen in Weert gratis adviezen en bezoeken mobiele energieloketten de wijken en dorpen. Ook Wonen Limburg en Woonik zetten vol in op de verduurzaming en het energiezuinig maken van de woningen in Weert. Het burgerinitiatief WeertEnergie wekt lokaal duurzame stroom op en levert dat aan inwoners.

Het Weerter bedrijf Nering Bögel heeft haar daken beschikbaar gesteld voor het plaatsen van ruim 1.900 zonnepanelen. Dit in samenwerking met WeertEnergie en gemeente Weert. Deze panelen worden ingezet om mensen met een smalle beurs te ondersteunen in hun energiekosten.

Voorbeeldrol

In de Weerter Routekaart Energietransitie staat dat in 2030 de helft van de elektriciteitsvraag met lokale hernieuwbare elektriciteitsopwekking wordt gerealiseerd. De gemeente is van plan per 1 januari 2023 de eigen energiebehoefte voor gemeentelijk vastgoed en voorzieningen lokaal in te kopen bij Om Nieuwe Energie, de coöperatieve energieleverancier van WeertEnergie. Hiermee blijven de uitgaven van de gemeente Weert beschikbaar binnen de gemeentegrenzen en kan hiermee via de energiecoöperatie verder geïnvesteerd worden in de energietransitie. Ook wordt sinds 2018 gewerkt aan het treffen van energiemaatregelen en verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen en complexen.

Vorig artikelStart verkoop Laarveld fase 3
Volgend artikelWieërter beêr & hepkes eindejaarswandeling