Start bouw woningen Kapelheuvelstraat Swartbroek

WEERT – Vandaag is officieel gestart met de bouw van 11 woningen aan de Kapelheuvelstraat in Swartbroek. Wethouder Wendy van Eijk legde de eerste steen: “In Swartbroek ligt al langere tijd een behoefte aan extra woningen. Samen met de dorpsraad in Swartbroek hebben we hard gewerkt om tot een mooi plan te komen dat aansluit bij de behoefte in het dorp. Mooi om dit plan nu langzaam tot uitwerking te zien komen. Zo kunnen we bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid van het dorp.”

Woningbouwplan

In 2019 heeft de dorpsraad van Swartbroek een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft met een enquête en informatieavonden de woningbehoeften van de bewoners van Swartbroek geïnventariseerd. Hieruit bleek vooral behoefte aan koopwoningen voor starters en levensloopbestendige woningen. Ontwikkelaar SOM BV heeft deze behoefte vertaald naar een woningbouwplan aan de Kapelheuvelstraat. In juni 2019 heeft SOM BV bij de gemeente voor dit plan een principeverzoek ingediend. In samenspraak met de gemeente is het huidige plan ontwikkeld. Op 23 september 2020 heeft de gemeenteraad met dit plan ingestemd.

Het woningbouwplan bestaat uit een bouwkavel en 11 projectbouwwoningen in een landelijke stijl. Er zijn zeven ‘boerderijwoningen’ en vier bungalows. Deze worden gebouwd door bouwbedrijf Haex BV uit Weert.

Voorbereiding

Het terrein is gesaneerd en er is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn sporen van kleinere houten gebouwen, waterputten en oude erfgreppels gevonden. Vervolgens is het terrein bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat het terrein geschikt is gemaakt om op te bouwen. Er zijn waterpartijen gegraven en benodigde kabels en leidingen gelegd. Ook is de riolering en de fundering voor de nieuwe weg aangelegd. Deze fundering kan worden gebruikt door het bouwverkeer.

Planning

Er is nu gestart met de eerste fase van de woningbouw. Naar verwachting start de tweede fase in november 2021. De oplevering van de woningen staat gepland in het derde kwartaal van 2022.

Alle woningen zijn inmiddels verkocht, waarvan een groot deel aan mensen uit Swartbroek.

Vorig artikelOpgravingswerkzaamheden kasteel de Nijenborgh in Weert
Volgend artikelGrote garagesale bij Buurtvereniging Strateris in Nederweert