Maas Cleanup: vrijwilligers gezocht om de Maasoevers en zijrivieren op te ruimen

Fotograaf: Jonathan Vos

Regio – De Maas en haar zijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien. Nu het water gezakt is, komt er een gigantische hoeveelheid afval aan de oppervlakte. Schone Maas, Schone Rivieren, LIVES en Maas Cleanup roepen daarom op om de handen uit de mouwen te steken voor een extra Maas Cleanup op 14 augustus. Er moet een grote klus geklaard worden en daar kan alle hulp bij gebruikt worden.

Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en zonder de natuur verder te beschadigen. In overleg met waterbeherende partijen, de veiligheidsregio’s, terrein beherende organisaties en lokale overheden is er een overzichtskaart gemaakt van waar en wanneer er opgeruimd kan worden. Op die manier worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Meld je aan

Wil je graag helpen? Meld je dan aan via de website voor een opruimmoment op 14 augustus of teken je eigen opruimactie in op de kaart. Hoe je zelf een opruimactie voorbereidt en aanmeldt vind je op maascleanup.nl

“Met heel veel vrijwilligers in samenwerking met bedrijven en waterbeherende partijen gaan we de schouders eronder zetten en de strijd aan”, aldus Maas Cleanup coördinator Noï Boesten. Groepen vrienden, collega’s en families worden aangemoedigd om aan de slag te gaan zodat Limburg en haar riviernatuur weer schoon wordt.

World Cleanup Day

Heb je de smaak van het opruimen te pakken gekregen? Op 18 september is de wereldwijde opruimactie World Cleanup Day waarop in 180 landen tegelijkertijd de planeet een schoonmaakbeurt krijgt. Ook Maas Cleanup organiseert dan een grote opruimdag in het stroomgebied van de Maas: Maas Cleanup Day. Aanmelden voor Maas Cleanup Day op 18 september kan ook via de website.

Maak van de Maas de eerste beschermde rivier van Nederland

Om de opruimacties kracht bij te zetten, pakken we dit jaar het probleem ook bij de bron aan door middel van een petitie waarmee we vragen om de Maas de eerste beschermde rivier van Nederland te maken. Ze roepen met de petitie Maas in de Wet de politiek op om van de Maas een rechtspersoon te maken. Door de rechten voor de Maas beter te regelen én te verankeren kan de Maas zelf opkomen voor haar recht om vrij van zwerfafval en andere vervuiling te stromen. Teken de petitie op maascleanup.nl/actie/petitie/. Na Maas Cleanup Day bieden ze de petitie aan bij de Tweede Kamer.

Maas Cleanup

Maas Cleanup is een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij samen oplosser worden van het afvalprobleem. Juist door ook het bedrijfsleven te betrekken bij een schonere omgeving, kunnen zij hun kennis inzetten voor duurzaamheid. Bovendien stimuleert Maas Cleanup organisaties die meedoen om zelf ook duurzamer aan de slag te gaan. We willen deze problemen bij de bron aanpakken: een échte oplossing vinden waardoor de Maas beter beschermd kan worden.

Vorig artikelPoortgebouw van de graven van Horne veel groter dan gedacht
Volgend artikel5 leuke weetjes over mobiele telefoons in 2021