Ouderenmishandeling: het houdt niet op totdat je iets doet

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij jou in de buurt. Op 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd, en in het Weerterland ook onder andere door Punt Welzijn, aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Want ook dit houdt niet op, totdat je iets doet.

Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf vanuit schaamte en niet opgemerkt of herkend door de omgeving omdat er te weinig bekendheid mee is.
Deze mishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekten en een grotere hulpbehoevendheid. We verwachten tegelijkertijd dat ouderen langer zelfstandig wonen. Maar als dat steeds moeilijker wordt, zijn ze afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden en/of bekenden. Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op mishandeling neemt daardoor toe.

Financieel misbruik tegengaan
Mensen die afhankelijk zijn van anderen kunnen kwetsbaar worden voor financieel misbruik. Om dat tegen te gaan en aan te pakken heeft een netwerk van professionele en vrijwilligersorganisaties binnen het maatschappelijk-, veiligheids- en financieel domein in Nederweert en Weert de handen ineengeslagen. Punt Welzijn ondertekende op 10 juni jl. de samenwerkingsafspraken van de ‘Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Nederweert en Weert.’ Door samen te werken, kennis en expertise te delen en te werken aan bewustwording onder inwoners, hopen we ouderen in Weert en Nederweert beter te kunnen beschermen. Zodat deze vorm van ouderenmishandeling eerder gesignaleerd of zelfs voorkomen wordt.

Wat kun je doen?
Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt. Maak je je zorgen om iemand? Ben je of ken je een slachtoffer van mishandeling? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Neem contact op met Veilig Thuis om je zorgen of vragen te delen. Veilig Thuis zal samen met jou zoeken naar de passende aanpak. Bel 0800-2000 of kijk op www.veiligthuisnml.nl

Meer weten of deelnemen aan workshop?
Op 14 oktober 2021 om 19.00 uur organiseert Punt Welzijn een informatiebijeenkomst over ouderenmishandeling. Deze is speciaal voor vrijwilligers die werken met ouderen. Zij krijgen hierin handvatten over hoe zij om kunnen gaan met zorgen en signalen. Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van Punt Welzijn, onder het kopje Activiteiten.

Wil je meer informatie over ouderenmishandeling en de signalen die hierbij horen, kijk dan op de website van huiselijkgeweld.nl. Of volg de elearing ‘Herkennen van ouderenmishandeling’ van Movisie, via https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=6093

Vorig artikelAanleg tijdelijke brug stadspark van start
Volgend artikelRoermond City Swim mikt met nieuwe datum op bevrijdend evenement zonder beperkingen