Damhert en runderen blijven in natuurgebied ‘het Kerkebroek’

Pixabay

ROERMOND – Op verzoek van de bewoners blijven een damhert en de twee Galloway runderen in het natuurgebied ‘het Kerkebroek’. De gemeente wil het gebied anders beheren, en daarin hadden de dieren oorspronkelijk geen plek meer.

Vanuit het natuurbelang en verbetering van de biodiversiteit is er voor gekozen dat de natuur in dit gebied zich optimaal moet kunnen ontwikkelen en de drie grazers verhinderen dat. Inwoners van Swalmen hechtten echter grote waarde aan de dieren in het gebied en boden een door velen ondertekende petitie voor behoud van de dieren, aan wethouder Evers aan.

Gezamenlijke oplossing
Toen de onrust over de veranderingen bekend werd, is de gemeente met de bewoners, dorpsraad Swalmen en de Milieu en Heemkundevereniging Swalmen in overleg gegaan en heeft onderzocht of de verschillende belangen konden worden verenigd. Dat leidde tot een gezamenlijke oplossing die tegemoet komt aan het natuurbelang en de wens om de dieren daar te behouden. Daarmee heeft de betrokkenheid van onze inwoners geleid tot een natuurontwikkeling die kan rekenen op draagvlak bij de omgeving en de vele wandelaars die het gebied rijk is.

Overgangssituatie
Met de verschillende partijen is afgesproken dat in het Kerkebroek met een overgangssituatie gewerkt wordt. Het huidige beheer met twee Galloway runderen en het damhert blijft zoals het is, omdat inwoners het welzijn van het damhert heel belangrijk vinden en ook waarde hechten aan het beeld van grote grazers in het gebied. Door op andere zaken te sturen, zoals de graasdruk, wil de gemeente tijdens de overgangssituatie meer voldoen aan de natuurdoeltypen van het gebied.

Wanneer het damhert uit het gebied wegtrekt of een natuurlijke dood sterft, dan stopt de overgangssituatie en zullen ook de runderen uit het gebied verdwijnen. Het beoogde natuurbeheer van het gebied wordt dan doorgevoerd. Hierdoor zal nog beter voldaan worden aan de provinciale natuurdoeltypen met als doel de natuurlijke kenmerken die bij het gebied verder te ontwikkelen. Zo zorgen we er samen voor dat we werken aan een verbetering van de biodiversiteit en aan de toegankelijkheid van mooie natuur in de directe nabijheid.

Vorig artikelWerelds genieten in Weert
Volgend artikelAanleg tijdelijke brug stadspark van start