Alouis Heijmans 50 jaar lid van de PvdA Weert

Foto via PvdA Weert

WEERT – Namens het bestuur van de PvdA, afdeling Weert, overhandigde Nettie Huisman op vrijdag 30 april jl. de ‘Gouden PvdA speld’ aan Alouis Heijmans.

Alouis Heijmans (70) werd in 1971 lid van de PvdA, geïnspireerd door, zoals hij zelf zegt, ‘de felle debatten tussen de toenmalige leider Joop den Uyl en Hans Wiegel van de VVD’. In de overtuiging dat er ook in Weert veel maatschappelijke veranderingen noodzakelijk waren om de gezapige sfeer in de Weerter politiek te doorbreken, werd er een lokale afdeling opgericht. Een afdeling met vooral jonge mensen. Heijmans was toen nog student HEAO.

‘ Samen met Jan Leenders heb ik toen een rapport geschreven met de titel: Opnieuw wonen in de binnenstad van Weert. In dit rapport werd ook, samen met studenten van de toenmalige Technische Universiteit Eindhoven, het plan gelanceerd om op de plek van het pensionaat St. Louis een nieuw stadhuis te bouwen, met behoud van de prominente voorgevel. In het Hegstraat kwartier zou dan plaats zijn voor woningbouw. Dit plan paste helemaal in onze visie over de wederopbouw van het historische Weerter centrum, dat na de Tweede Wereldoorlog half afgebroken was. Ik maakte toen deel uit van de steunfractie van de toen enige Weerter PvdA raadslid, Teun Kobes.’

Raadslid en wethouder
In 1978 kwam de jonge Heijmans in de gemeenteraad en vanaf dat moment ging het snel met zijn politieke carrière. De afdeling koos hem in 1982 tot lijsttrekker. De fractie bestond toen uit twee personen: Alouis Heijmans en Marianne Ruigrok. Zijn dossierkennis en zijn talent voor het debat werden alom geprezen en gevreesd.

Na de benoeming van wethouder Coos Combee (VVD) tot burgemeester van Ravenstein, werd Alouis Heijmans in maart 1983 van de ene dag op de andere gekozen tot wethouder.

‘Ik was in totaal negentien jaar wethouder van onder meer Sociale Zaken, Economische Zaken en Cultuur en Welzijn. ‘Sociale zaken’ is overigens altijd tot mijn takenpakket blijven behoren. Dat was , als ik terugkijk, het meest dankbare wat ik heb mogen doen.’

Als wethouder was Heijmans ook voorzitter van het Werkvoorzieningsschap Weert en omstreken “De Risse” en was hij mede verantwoordelijk voor de aanleg van tien woonwagenlocaties, verspreid over Weert. ‘Die woonwagenzorg vond ik, nu ik terugkijk, het meest enerverende uit mijn politieke loopbaan. Tot de mooiste projecten waaraan ik heb mogen werken, waren de herinrichting van de binnenstad en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kampershoek.’

Groei PvdA
De PvdA fractie groeide vanaf 1982 uit tot zes raadszetels.

In 2002 kwam er na de verkiezingen een einde aan het wethouderschap. De verschillen van inzicht met andere fracties over de toekomst van Weert waren dusdanig groot dat er van een werkbare samenwerking geen sprake meer kon zijn.

Alouis: ‘Al met al bleef ik nog acht jaar raadslid. In de periode 2006 – 2010 was PvdA zelfs de grootste fractie in de gemeenteraad van Weert met maar liefst zeven personen en we hadden toen twee wethouders in de personen van Leon Heuvelmans en Stef Strous.’

Provincie
Alouis werd in 2003 met voorkeursstemmen tot lid van Provinciale Staten van Limburg gekozen, waar hij tien jaar deel van uit maakte. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden waren o.a. ‘de inrichting van het landelijk gebied en verkeer en vervoer.

In 2015 nam hij afscheid van de politiek. Hij is overigens nog steeds een trouw bezoeker van de afdelingsvergaderingen van de PvdA Weert.

Vorig artikelWethouder Frank Voss sluit politieke periode af
Volgend artikelBAL heeft zich geplaatst in de finale om de DBL CUP