Nederweert, Leudal en Weert sluiten aan bij Meld Misdaad Anoniem

Leudal, Nederweert en Weert willen hun gemeente veilig houden zodat het fijn blijft om er te leven. Samen maken ze een vuist tegen criminele activiteiten.

Door de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem versterken we deze vuist. Nederweert, Weert en Leudal ontvangen voortaan informatie van het meldpunt. Dat kan de gemeenten helpen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Onafhankelijk anoniem meldpunt
Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk landelijk meldpunt. Iedereen kan er anoniem meldingen doen over criminaliteit en misdaad. Elk jaar ontvangt M. ruim 45.000 anonieme meldingen. Die lopen uiteen van geweld, drugshandel, diefstal tot aan fraude en milieucriminaliteit. De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats.

Ondermijnende criminaliteit
Vaak wordt er niet alleen gesproken over criminaliteit, maar over ondermijnende criminaliteit. Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Denk daarbij aan volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige inwoners van onze gemeenten. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties toe. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat.

Het is belangrijk dat legale dienstverleners en politieke ambtsdragers hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn. Criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan. Daarom probeert de Rijksoverheid samen met gemeentes beter zicht te krijgen op ondermijning.

Belangrijk speerpunt
De drie burgemeesters Schmalschläger (Leudal) Op de Laak (Nederweert) en Leppink Schuitema (Weert): ”Iedereen woont graag in een veilige leefomgeving. Het bestrijden van ondermijning is voor ons een belangrijk speerpunt. De gemeente en de politie zetten zich hier voortdurend voor in. Ook u als inwoner kunt uw steentje bijdragen. Door alert te zijn op verdachte situaties en deze te melden. De samenwerking met M. helpt ons hierbij”.

Relevant voor de gemeente
Doet je jouw melding bij M. en is de melding voldoende concreet, dan stuurt M. de informatie beveiligd door naar instanties zoals de politie, het fraudeloket of de AIVD. Doordat ze nu aansluiten bij M. ontvangt de gemeente voortaan ook deze informatie.

Een anonieme melding is voor politie of justitie niet altijd reden om te handelen. De informatie kan voor de gemeente wél relevant zijn. Het kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om te onderzoeken of er bepaalde verbanden zijn of om extra alert te zijn.

Hoe meer gemeenten, hoe beter
Meld Misdaad Anoniem voorziet inmiddels ruim 120 gemeenten in Nederland van informatie, waaronder voortaan ook de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal. Hoe meer gemeenten zich aanmelden, hoe beter dat is in de aanpak tegen criminaliteit. ”Criminelen denken niet in gemeentegrenzen. Merken ze dat ze in de ene gemeente tegen de lamp lopen, dan verplaatsen ze hun activiteiten naar een volgende gemeente”.

Meld elk signaal
Zie, hoor of ruik je iets verdachts? Meld dit dan altijd. Je bepaalt zelf hoe je jouw melding doet

Vorig artikelKomend weekend start de Nationale Bijentelling
Volgend artikelOnderzoek naar diersoorten in Weerter tuinen