Gemeente Weert werkt aan nieuwe rotonde Ringbaan Oost

Foto via gemeente Weert

WEERT – De gemeente Weert vernieuwt de rotonde aan de Ringbaan Oost. De rotonde wordt vergroot en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Om het verkeer tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te ontlasten, wordt er een bypass aangelegd. De bomen die hiervoor moeten wijken, zijn verplaatst. Wethouder Martijn van den Heuvel: “De gemeente Weert is een gemeente met groene ambities, maar ook verkeersveiligheid en bereikbaarheid blijven belangrijk. In dit project komen die zaken mooi samen. Bomen zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Daarom kiezen we ervoor om de bomen niet te kappen, maar te verplaatsen. Zo behouden we een goede doorstroom van deze belangrijke verkeersader zonder dat dit ten koste gaat van ons groen. Tevens vergroten we de veiligheid door vrij liggende fietspaden aan te leggen.”

Verbetering verkeersveiligheid
De rotonde is een belangrijke ontsluiting voor Weert. Het vormt de toegang tot de wijk Leuken en het winkelcentrum en is een belangrijke fietsroute naar school. Door de toename van het verkeer en het steeds groter wordend vrachtverkeer is de rotonde aan onderhoud toe.

De gemeente Weert gebruikt dit moment om de rotonde niet alleen te herstellen, maar ook te verbeteren. De nieuwe rotonde wordt iets groter en de fietspaden op de rotonde en de Sint Jobstraat komen vrij te liggen. Hiermee wordt dit deel van deze belangrijke fietsroute veel veiliger voor fietsers. Ook kunnen auto’s straks niet meer vanaf de Maaslandlaan de Thornstraat inrijden.

Geen afsluiting
Voor de vernieuwde rotonde wordt beton gebruikt. Beton is minder onderhoudsgevoelig dan asfalt en gaat langer mee. Het uitharden van het beton duurt zo’n 28 dagen. Om te voorkomen dat de rotonde tijdens het uitharden van het beton een maand moet worden afgesloten, wordt er een bypass aangelegd. Hierdoor kan verkeer over de Ringbaan Oost en Sint Jobstraat langs de werkzaamheden rijden.

Bomen behouden
Om de werkzaamheden en de bypass uit te kunnen voeren, moeten er 6 bomen weg. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning gekregen, maar samen met de uitvoerend aannemer is ervoor gekozen om de bomen te verplaatsen. De bomen worden zo’n 200 meter verder geplaatst, in de nabijheid van de rotonde aan de Overweertstraat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de grootste verplantmachine van Nederland.

Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden zijn gestart op 6 april. Volgens planning worden de werkzaamheden begin augustus afgerond. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden veilig de Ringbaan Oost kunnen oversteken. De snelheid op de Ringbaan wordt tijdelijk verlaagd naar 50 km per uur. Vanwege de tijdelijke bypass blijft het doorgaand verkeer op de Ringbaan mogelijk. Wel wordt de aansluiting met de Maaslandlaan vanaf de rotonde tijdens een deel van de werkzaamheden afgesloten. Om drukte op dit deel van de Ringbaan te verminderen, wordt een tijdelijke omleidingsroute ingesteld over alle Ringbanen.

Vorig artikelVerdachte man met PostNL-jas in Baexem
Volgend artikelVermiste man is terecht