Burgemeester Leppink van Weert ontvangt Molukse delegatie

WEERT – In het kader van ‘70 jaar Molukkers in Nederland’ hebben Nico Pattinaya, Chris Kainama en Lies Peeters-Mairuhu, namens de Molukse gemeenschap in Weert, op donderdag 8 april een onderhoudend gesprek gehad met burgemeester Leppink.

Het centrale thema was ‘erkenning van het hun aangedane leed, gedaan door de Nederlandse regering’. Verder spraken de drie Weertenaren de uitdrukkelijke wens uit om ‘de 1e generatie Molukkers die hier in Weert begraven zijn, een ‘ere-graf’ te geven als blijk van respect en erkenning’.

Deze bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van een ingezonden artikel in De Volkskrant van elf burgemeesters van gemeenten met veel Molukse inwoners.

De burgemeesters deden een oproep aan de nieuwe regering om dit bijzondere jaar aan te grijpen om tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat ‘de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten tot op de dag van vandaag’.

70 jaar geleden
Op 21 maart 2021 was het namelijk 70 jaar geleden dat Molukkers, ofwel KNIL-Ambonezen, voor een tijdelijk verblijf van maximaal zes maanden naar Nederland werden gebracht. Op die dag kwam het eerste schip in Rotterdam aan. Het betrof geen vluchtelingen, asielzoekers of migranten maar loyale militairen die in het Nederlandse leger hadden gediend. Zij kwamen met hun gezinnen. De militairen hadden niet alleen gediend, maar ook gevochten in naam van onze koningin.

De Ambonezen werden ‘weggestopt’ in kampen die kort daarvoor nog door de Duitse bezetter waren gebruikt. De strijders voor de Nederlandse belangen werden zelfs ontslagen uit het leger. En van een snelle terugkeer was helemaal geen sprake meer. Er was veel leed, onbegrip en woede. Deze littekens zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar in de Molukse gemeenschap.

Ook in Weert werden begin jaren ’50 werden ca. 40 gezinnen gehuisvest in woonoord Tungelroy, in het voormalige kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst (1942).

Weert
Tijdens het -positieve- gesprek met de burgemeester zijn er ook globaal enkele ideeën besproken, die in dit herdenkingsjaar gerealiseerd kunnen worden, zoals het plaatsen van een plaquette / informatiebord (mét foto’s) op de plek van het voormalige woonoord in de Tungelroyse Wallen, een indicatiebord langs de Wijffelterbroekdijk, een monument in de binnenstad en een herdenkingsdag met informatie en muziek.

Contact
Burgemeester Leppink beloofde om zo spoedig mogelijk informatie in te winnen bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en met name bij de elf burgemeesters van gemeenten met een grote Molukse populatie. Weert heeft weliswaar geen Molukse wijk, maar heeft wel een bijzondere relatie met de geschiedenis van het volk.

Toen de voormalig militairen en hun gezinnen in 1951 voet aan wal zette, werd een groot aantal gezinnen ondergebracht in woonoord Tungelroy. Ook zal het verzoek van de initiatiefgroep besproken worden binnen het college van B&W.

Foto’s door Jan Leenders.

Vorig artikelGedeputeerden en gouverneur opgestapt
Volgend artikelStadstriathlon Weert 2021 gaat niet door