Jubileumtraktatie Broederschap

WEERT – De in 1996 heropgerichte Broederschap viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Dit jubileum begint op donderdag 8 april om 10 uur in de abdij Maria Hart, Maasstraat 17. De zusters Birgittinessen maken ruim 1600 pavlova gebakjes, die de Broederschap aanbiedt aan alle bewoners en personeel van de Weerter zorginstellingen en het ziekenhuispersoneel. In het afgelopen coronajaar werden de zorginstellingen immers zwaar getroffen.

Jubileum
Dit jaar viert de Broederschap van Weert het 25-jarig jubileum van haar heroprichting. Oorspronkelijk opgericht in 1404 om de devotie tot Maria te bevorderen, werd de Broederschap in 1996 heropgericht op initiatief van deken Mgr. W. van der Valk.

Feestelijke traktatie
Het jubileumjaar begint met het aanbieden van een feestelijke attentie aan de bewoners en personeel van de zorgcentra Stichting Land van Horne en het Sint Jans Gasthuis personeel van de IC, de Covid-afdelingen en de spoedeisende hulp (SEH) in Weert. De zusters Birgittinessen van de abdij Maria Hart aan de Maasstraat maken met liefde zogenaamde pavlova’s (schuimgebak met vruchten). Deze traktatie is een teken van nabijheid voor alle zwaar getroffenen in de Weerter instellingen en ziekenhuis en hun moedige helpers in deze pandemie periode. In totaal zullen de Birgitinessen meer dan 1600 pavlova’s maken voor deze Weerter instellingen waaronder ook Stramproy.
Omdat het gaat om grote aantallen gebakjes die de zusters ambachtelijk bereiden in de abdijkeuken duurt de actie – in afstemming met de directies van de afzonderlijke locaties – een aantal weken. De eerste ronde van het uitreiken van de gebakjes is op donderdag 8 april 2021. De heer Gudden, manager zorg van Stichting Land van Horne, nam de eerste exemplaren in ontvangst. Hij feliciteerde de Broederschap met het jubileum en dankte de zusters en Broederschap hartelijk voor deze welkome traktatie.

Verbondenheid gemeenschap
Proost van de Broederschap, Theo Jongeling, geeft wat meer achtergrond bij deze traktatie. “De Broederschap ziet het als haar taak een stimulerende rol te spelen in onderlinge verbondenheid, binnen de geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten. Deze traktatie past perfect in dat kader. Iedereen heeft afgelopen tijd te maken gekregen met de gevolgen van de pandemie en met deze verbondenheid geven we energie aan elkaar. Tijdens deze coronatijd hebben de zusters elke dag gebeden voor de Weerter gemeenschap. Pasen is het feest van hoop en daarom wilden we graag deze actie starten in de Paastijd.”

Wat is de Broederschap?
De Broederschap is een vereniging die de verering van Maria bevordert door het organiseren van activiteiten in de geloofsgemeenschap. Tevens dragen we onze Mariaverering in maatschappelijke zin uit met het organiseren en verlenen van bijstand.
De Broederschap zet zich in voor:
– de bevordering van de viering van de Mariafeesten en plechtigheden in de dekenale
stadskerk;
– het beoefenen, onderhouden en bevorderen van de verering van Maria;
– de viering van de Maria Meimaand;
– kerkelijke en maatschappelijke dienstbaarheid;
– nationale en internationale contacten met andere Broederschappen;
– het organiseren van verdieping- en educatie bijeenkomsten;
– de jaarlijkse kerstactie voor de Voedselbank;
– het in stand houden van een eeuwenoude traditie.