Nieuw online platform voor aanpak criminaliteit buitengebied

Foto via: Samen Sterk in Limburg (SSIL)

Met een druk op de knop is de website www.ssil.nl gelanceerd die een online vergaderlocatie vormt voor handhavers in het buitengebied, buitengewoon opsporingsambtenaren en beleidsmedewerkers. Dit platform gaat nog meer bijdragen aan één effectieve overheidsaanpak in Limburg op het gebied van veiligheid.

Het samenwerkingsverband Samen Sterk in Limburg (SSIL) is in 2019 opgericht en heeft als doel om misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. In het buitengebied komen heel veel vormen van criminaliteit voor. Denk bijvoorbeeld aan het dumpen van drugsafval, stroperij of illegaal crossen.

Open en gesloten deel
Medewerkers van de 39 partners vinden elkaar in deze samenwerking nog beter door deze nieuwe vorm van online samenwerking. Nu de afstemming van handhaving en toezicht in het buitengebied met name online plaatsvindt is dit een stevige stap vooruit om de samenwerking verder te intensiveren. Via een speciale inlog krijgen buitengewoon opsporingsambtenaren en beleidsmedewerkers toegang tot tal van documenten zoals protocollen, werkafspraken en ook een interactieve handhavingskaart. Dat draagt bij aan efficiëntere preventie, controles en handhaving in het buitengebied.

De website heeft ook een openbaar deel voor (Lim)burgers waar allerhande informatie over natuurgebieden is te vinden en het samenwerkingsverband zelf. Ook krijgen burgers een handig overzicht waar en hoe zij melding kunnen maken van criminaliteit en overlast in het buitengebied.

Georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde aanpak
“Een belangrijke ambitie in het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is het thema veiligheid in Limburg. Door signalen en informatie op te halen bij onze partners hebben we de Veiligheidsagenda Limburg opgesteld waaruit we nu invulling geven aan verschillende provinciale onderwerpen op het gebied van veiligheid. Het vergroten van toezicht en handhaving, maar ook het creëren van meer bewustzijn en preventie op het gebied van veiligheid in het buitengebied is met SSiL een speerpunt hierin”, zegt gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid).

“Wij werken samen met onze partners aan veilige en leefbare wijken en buurten in de stad en dorpen, naast natuurlijk het buitengebied. Daarbij bevorderen wij de samenwerking tussen alle handhavingspartners, nemen wij verantwoordelijkheid voor onze kerntaken op het gebied van veiligheid en werken wij intensief met gemeenten, corporaties, instellingen en burgers samen aan een integrale aanpak van de leefbaarheid”.

Samenwerking in handhaving
Samen Sterk in Limburg (SSIL) is een brede handhavingssamenwerking met als doel misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. De samenwerking wordt gevormd door 39 partijen waaronder alle Limburgse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Politie eenheid Limburg, Openbaar Ministerie parket Limburg, Sportvisserij Limburg, Wildbeheereenheden en de terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. De Provincie is ook één van de partners van SSIL en heeft vanuit de rol van groene coördinatie een aanjagende rol.

Vorig artikelWeert Collecteert verplaatst naar twee week september
Volgend artikelJubileumeditie Bospop verplaatst naar 2022