Nieuwe aanpak van Limburgse verkeerslessen

NEDERWEERT – De Verkeersactieve School is de titel van de nieuwe manier waarop verkeersveiligheidslessen worden gegeven aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Limburg.

De nieuwe aanpak werd begin deze maand gelanceerd tijdens een drukbezochte digitale onderwijsmiddag. Onder andere gedeputeerde Carla Brugman, verkeerscoördinatoren en directeuren van scholen en verkeersambtenaren van gemeenten woonden de online bijeenkomst bij.

Doel

De nieuwe werkwijze, die vanaf aankomend schooljaar door scholen wordt ingezet, is bedoeld om met de scholen een kwalitatief gelijk niveau te bereiken en om verkeerseducatie efficiënter in te richten.

Verhogen verkeersveiligheid

“Net als zwemmen, hoort verkeerseducatie bij de basisvaardigheden die we onze jeugd willen leren als ze jong zijn”, aldus wethouder Koolen die verkeer in zijn portefeuille heeft. “Kinderen en jongeren zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat maakt het zo ontzettend belangrijk om kennis over te brengen en dit in de praktijk te leren. Voorlichting en educatie dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid.”

Samenwerking, kwaliteit en efficiëntie

Verkeersactieve scholen zijn basis- en middelbare scholen die zowel theoretische als praktische verkeerseducatie aanbieden. En die aandacht besteden aan een verkeersveilige schoolomgeving en de school-thuisroute. In de nieuwe aanpak/werkwijze staan drie zaken centraal. Allereerst is dat een betere samenwerking tussen provincie, scholen en gemeenten. Daarnaast worden scholen in hun keuzeproces begeleid door onderwijsadviseurs die provincie en gemeenten beschikbaar stellen. Tot slot worden scholen ontzorgd door automatisering en digitalisering. Ze kunnen namelijk verkeerseducatieprojecten en materialen kiezen via een nieuwe digitale omgeving.

Veilig Verkeer Nederland, Nederweert

In onze gemeente vervult Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nederweert, al jaren een belangrijke rol in het geven van verkeerslessen aan leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De afdeling steunt de nieuwe aanpak.

Maak van nul een punt

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. Samen met de Limburgse gemeenten geeft ROVL hier invulling aan. Verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving vormen hierin belangrijke componenten. De ambitie in Limburg luidt: ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Met de Verkeersactieve school gaan we samen voor nul verkeersslachtoffers en maken we van de nul een punt!

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe manier van verkeerseducatie en de Verkeersactieve school? Ga naar www.verkeersactieveschool.nl.

Vorig artikelAgenten bekogeld in Panningen
Volgend artikelFinanciële steun voor professionele cultuurmakers