Peelklokje week 8 online

OSPEL – Kerkdiensten van 25 februari tot en met 6 maart 2021 online

KERKDIENSTEN 25 februari – 6 maart 

Donderdag 25 februari,
18.40 bidden van het rozenhoedje;
19.00 voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 27 februari,
19.00 voor het welzijn van de parochie en parochianen.

Zondag 28 februari, 2e zondag van de veertigdagentijd,
10.00 voor eigen intenties.

Donderdag 4 maart, H. Casimir,
19.00 voor de zieken.

Vrijdag 5 maart, 1 e vrijdag van de maand : Ziekencommunie.

Zaterdag 6 maart,
19.00 ghm Bèr de Win.

MISDIENAARS :
Za. 27 febr.19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
Zo. 28 feb. 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
Za. 6 maart 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen.

OVERLEDEN :
Op 11 februari jl. overleed Maria Kursten-Verhooren, 91 jaar, Stad 4a. Moge zij rusten in vrede.

40-DAGENTIJD :
Met Pasen vieren we als christenen Jezus’ verrijzenis uit de doden. Hij staat op en gaat ons voor door leven en dood naar de nieuwe Schepping. En wij zijn ondertussen uitgenodigd Hem te volgen op zijn wegen. De veertigdagentijd is een van inkeer en bezinning, van boete en verzoening, met God, met elkaar en met jezelf. Het is een serieuze en strenge, maar bovenal zinvolle, hoopvolle en vreugdevolle tijd, want door de veertigdagentijd heen zijn we op weg naar het nieuwe leven, het Pasen van de Heer, waarin we nu al mogen delen ! Gezien de beperkingen door het Coronavirus is het niet voor iedereen mogelijk aan misvieringen deel te nemen. Daarom hierbij enige tekst ter bezinning : Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. (Joël 2, 12-18).

HET IS GODGEKLAAGD :
Deze woorden worden te pas en te onpas gebruikt, maar de oorspronkelijke betekenis is heel ernstig. Het volk Israël klaagde in de koningentijd de Here God aan dat Hij zijn volk in de steek liet. En bij verschrikkelijke toestanden in de wereld (of in ons eigen kleine wereldje) vragen wij ons ook af waarom God er niets aan doet. We willen met deze woorden nu niet meer de schuld aan God geven, maar uitdrukken dat we iets verschrikkelijk vinden, hemeltergend. (Het gehele volk Israël achtervolgde de Here met zijn klachten. I Samuel 7: 2).

Pastoor Koumans OMI.