Peelklokje week 7 online

OSPEL – Kerkdiensten van 20 tot en met 27 februari 2021 online

KERKDIENSTEN 20 – 27 februari 

Zaterdag 20 februari,
19.00 ghm Bèr Moonen.

Zondag 21 februari, 1 e zondag van de veertigdagentijd,
10.00 Tilly de Wit-Kanters (verjaardag).

Donderdag 25 februari,
18.40 bidden van het rozenhoedje;
19.00 voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 27 februari,
19.00 voor het welzijn van de parochie en parochianen.

MISDIENAARS :
Za. 20 febr. 19.00 : Tom Dirks;
Zo. 21 febr. 10.00 : Rick van Hulsen, Ceciel Tullemans;
Za. 27 febr.19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen.

ASWOENSDAG :
Op aswoensdag 17 februari wordt na de avondmis van 19.00 uur in plaats van het askruisje bij de gelovigen as boven het hoofd uitgestrooid waardoor geen aanraking plaats vindt.

VEERTIGDAGENTIJD :
Dit jaar geen grote overgang van een feestelijke vastelaovund naar de veertigdagentijd (de vasten), maar een stille start van de voorbereiding op de jaarlijkse viering van het paasmysterie. We zijn bijna het jaar rond met alle Coronabeperkingen. Zij treffen ook de parochie(s) in hevige mate. Normale en feestelijke misvieringen kunnen niet plaats vinden, het aantal toegelaten kerkbezoekers is miniem : het samen-kerk-zijn gaat grotendeels verloren, onze geloofsgemeenschap wordt zwaar op de proef gesteld.

In deze omstandigheid is gezamenlijke voorbereiding op Pasen moeilijk. Maar in stilte kunnen we ons toch verbonden voelen : het wordt weer Pasen en Pinksteren, voorjaar en zomer en hopelijk breken dan weer betere tijden aan. Als we daar naar uitzien kan ons dat hoop en verwachting geven. Een begin is er : het basisonderwijs wordt weer mogelijk. Ik wens leerkrachten en leerlingen alle succes toe !

ZIJ IS IN DE ZEVENDE HEMEL :
In de Bijbel komen geen zeven hemelen voor, maar volgens de oude Joodse voorstelling is er een bepaalde rangorde te onderscheiden. Vandaar ook de uitdrukking die hieronder wordt aangehaald. De derde hemel betekende het aangezicht van God. Bij ons is de zevende hemel : de opperste verrukking, het toppunt van geluk. Zonder enige godsdienstige betekenis. (II Korinte 12: 2).

Pastoor Koumans OMI.