Bestuurder Wim Hazeu neemt afscheid van Wonen Limburg

Wim Hazeu

ROERMOND – Bestuurder Wim Hazeu vertrekt per 1 april bij woningcorporatie Wonen Limburg. Op die datum maakt hij de overstap naar woningcorporatie Woonpunt in Maastricht.

Wim Hazeu: ‘De afgelopen 10 jaar heb ik in nauwe samenwerking met alle medewerkers met veel plezier en inzet invulling gegeven aan de nieuwe koers van Wonen Limburg. Samen met collega-bestuurder Ger Peeters ben ik trots op het bereikte resultaat: een organisatie die de mens centraal zet en daarbij haar vastgoed als krachtig middel inzet. En die haar huurders naast een goed huis vooral ook een prettig thuis wil bieden. En of het daarbij nu gaat over de betaalbaarheid van het wonen, over de energietransitie of over het samen wonen in de veranderende wijk, Wonen Limburg zoekt continu proactief naar nieuwe oplossingen voor de volkshuisvestelijke vraagstukken van vandaag én morgen. Ik zal Wonen Limburg, haar medewerkers en haar huurdersorganisaties zeker gaan missen. Maar tegelijkertijd besef ik dat ik deze prachtige organisatie met een gerust hart achter kan laten.’

Gedreven volkshuisvester
De Raad van Commissarissen is Hazeu zeer erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen 10 jaar. Voorzitter Ingeborg Koopmans: ‘Met het vertrek van Wim verliest Wonen Limburg een gedreven volkshuisvester, met een groot hart voor mens en milieu. En met een sterke verbindende rol richting huurders, richting medewerkers en richting de vele belanghouders van Wonen Limburg. Daarmee heeft hij Wonen Limburg mede gevormd tot wat zij nu is: een professionele organisatie die in het belang van de volkshuisvesting haar eigen grenzen opzoekt en waar nodig verlegt. We vinden het spijtig dat hij Wonen Limburg nu verlaat, maar gunnen hem van harte deze nieuwe uitdaging.’

Met Ger Peeters is de continuïteit van het bestuur binnen Wonen Limburg geborgd. De Raad van Commissarissen zal zich de komende periode beraden op de toekomstige samenstelling van het bestuur.

Vorig artikelSteeds meer bedrijven uit de regio Limburg kiezen voor factoring
Volgend artikelDe Wieërter 11 Thoêswedstriêt haalt 11.122,21 euro op