Alles wat je moet weten over de participatiewet en de rol van de gemeenten hierin

Gemeenten in ons land hebben een centrale rol voor wat betreft de uitvoering van bepaalde wetten. De participatiewet is hier een voorbeeld van. De participatiewet is in 2015 ingevoerd met als doel zoveel mogelijk mensen richting betaald werk te begeleiden. Wil jij meer weten over de participatiewet en rol van de gemeente hierin? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij jou namelijk alles wat je moet weten over de participatiewet.

Wat is de participatiewet?
Zoals we hierboven al aangaven, is de participatiewet in 2015 in het leven geroepen. Iedereen die in staat is om te werken maar het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt, valt onder deze wet. Voornaamste doel van de wet is om ervoor te zorgen dat meer mensen werk vinden. Hierbij draait het vooral om de mensen met een arbeidsbeperking, zoals langdurig zieken of gehandicapten. Binnen de participatiewet is een actieve rol weggelegd voor werkgevers. Zo kun je als ondernemer bijvoorbeeld onderzoeken welke mogelijkheden er binnen jouw bedrijf zijn om iemand met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Ondernemers die dit doen, kunnen (financiële) ondersteuning krijgen vanuit het UWV en gemeenten.

De rol van de gemeente in de participatiewet
Doordat de participatiewet gedecentraliseerd is, heeft de gemeente een centrale rol gekregen in de uitvoering ervan. Hoe de wet precies uitgevoerd wordt? Dat is aan een gemeente zelf. Als gemeente heb je namelijk de vrijheid om op een eigen manier invulling te geven aan het lokale participatiebeleid. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het vergroten van de eigen kracht van burgers. Een gemeente kan er eventueel voor kiezen om de participatiewet te combineren met andere wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hoe zit het met de financiële steun?
Na het lezen van de bovenstaande tekst is het je inmiddels duidelijk dat je er als gemeente verantwoordelijk voor bent dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. Waar nodig bied je deze mensen ondersteuning. Dit brengt kosten met zich mee. Een gemeente hoeft dit niet (volledig) uit eigen zak te betalen. Nee, want iedere gemeente krijg namelijk een budget van de Rijksoverheid.

Dit budget kan een gemeente onder meer gebruiken voor zogeheten loonkostensubsidie. Dit wordt uitgekeerd aan bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Het bedrijf betaalt de werknemer het wettelijke minimumloon of cao-loon, ook al is deze persoon niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen. Om bedrijven hierin tegemoet te komen, kunnen zij een beroep doen op de loonkostensubsidie van de gemeente. Hierdoor betaalt een werkgever alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit van een werknemer met een arbeidsbeperking. De rest wordt gecompenseerd door een subsidie vanuit de gemeente.

Help werkgevers en werknemers middels een jobcoach
Om mensen met een arbeidsbeperking klaar te stomen voor een baan, kunnen zij wel wat hulp gebruiken. Veel gemeenten bieden deze mensen daarom de mogelijkheid aan om een vergoeding voor een jobcoach te krijgen. Zo’n coach helpt werknemers met een arbeidsbeperking bij het inwerken. Ook kan een jobcoach een trainingsprogramma opstellen om het werk te leren en fungeert hij als begeleider op de werkvloer. Als de begeleiding door de jobcoach tot een goed einde is gebracht, is de werknemer in staat het werk zelfstandig uit te voeren. Niet alleen een werkgever en werknemer hebben baat bij een jobcoach, maar ook een gemeente.

Vorig artikelAutomaatje rijdt minder mobiele Weertenaren naar vaccinatielocatie
Volgend artikelOde aan Het Limburgs Landschap