Initiatieven sociaal domein ontvangen experimenteersubsidie

Uitreiking van het certificaat aan het trainingsteam van PSW Werk, De Risse, Widdonck en Werk.kom.

CRANENDONCK/NEDERWEERT/WEERT – ‘Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht’. Die gezamenlijke ambitie van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en ruim 70 partners, blijken veel initiatiefnemers kracht bij te willen zetten. Bijna 30 vernieuwende initiatieven meldden zich in 2020 aan voor de ‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021’. De samenwerkende gemeenten kenden onlangs aan zeven initiatieven subsidie toe. De drie wethouders bezochten de initiatiefnemers digitaal in de eerste helft van januari om een certificaat uit te reiken. Nieuwe initiatieven kunnen aangemeld worden tot en met 30 april 2021.

Bedrijven, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, scholen, verenigingen, inwoners, iedereen is van harte uitgenodigd om voor een goed initiatief gebruik te maken van de experimenteerregeling. De drie gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor vernieuwende activiteiten die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Dat kunnen bijvoorbeeld initiatieven zijn op het gebied van talentonwikkeling, duurzaam samenwerken of het organiseren van nabijheid. De subsidie biedt financiële ruimte om te experimenteren.

Subsidietoekenningen
De projecten die in 2020 subsidie toegekend hebben gekregen, zijn de volgende:

  • Den Hoof – Stichting Den Hoof Cranendonck
  • Senioren Kracht Netwerk – Life Style Vitae
  • Het Welkomstteam – Dorpsraad Sterk Schoot en Sociaal Makelaar
  • Digitaal Platform – Punt Welzijn namens partners Thuis in de Wijk
  • Trainingsteam – PSW Werk, De Risse, Widdonck, Werk.kom
  • Sociaal vervoer Nederweert – Actielijn Thuis in de Wijk en Werkgroep GO Nederweert
  • Thuis in de Wijk – Wonen Limburg namens partners Thuis in de Wijk

Deze initiatieven dragen eraan bij dat organisaties en mensen meer voor elkaar kunnen gaan betekenen. Praktische oplossingen om elkaar beter te helpen staan centraal. Bekijk de projecten op www.samenaandeslag.net.

Aanmelden
In mei 2021 buigt de beoordelingscommissie zich over de volgende groep aanmeldingen. Aanmelden voor deze ronde van de experimenteerregeling kan tot en met 30 april. De regeling, het aanmeldformulier en meer informatie staan op www.samenaandeslag.net. Een korte presentatie van het initiatief aan de adviescommissie maakt deel uit van de aanmeldprocedure.

Vervolg
Er gebeurt al veel in de samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers, gemeenten en professionals. Van de goede voorbeelden kunnen de gemeenten blijven leren en daarmee blijven ontwikkelen naar een regio waarin iedereen meetelt en -doet. In 2021 zetten zij verder in op samenwerking tussen inwoners, verenigingen, scholen, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, bedrijven en gemeenten.

Vorig artikelSporthal de Borg Neeroeteren vaccinatiecentrum Kinrooi
Volgend artikelPetitie SJG aangeboden aan Tweede Kamer